Под председателството на министъра на икономиката и енергетиката Румен Овчаров ще заседава Съветът за икономическа политика.

Очаква се на заседанието представители на Световната банка да представят доклад "Развитието на пазара в България - сравнение със страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие".

За първи път международната финансова институция прави изследване, в което икономиката на страната ни се сравнява с държавите от ОИСР, а не с икономики на регионално ниво.