По света лидерите в автомобилната индустрия са в бясно състезание за това да вземат превес над конкурентите си с въвеждането на нови технологии - от безпилотни и свързани коли, през електрически модели до споделени пътувания. Създаването на софтуер е ключово в тази посока, което поставя под безпредседентен натиск развойната дейност на компаниите.

Най-голямото структурно предизвикателство пред Западна Европа са високите разходи и сериозната конкуренция в привличането на квалифицирани R&D кадри. И ситуацията ще става все по-трудна за сектора.

Според изследване на експертите от McKinsey през следващите 5 години софтуерните разработки в автомобилната индустрия ще се увеличат с 13%, което означава, че търсенето на софтуерни инженери ще расте с по 6 на сто всяка от тези години.

Нещо повече - автомобилните производители се борят с високотехнологичните компании за привличането на такива кадри, а разходите им растат в опитите за привличане на повече специалисти. "Броят на незаетите работни места в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) в Западна Европа се е увеличил с 43 на сто между 2016 и 2018 година", се казва в документа.

Автосекторът – една от звездите на българската индустрия последните години

Автосекторът – една от звездите на българската индустрия последните години

Анализ на ИПИ

Според експертите решението за западните автомобилни компании е в това да преосмислят своята развойна дейност и да насочат погледа си към Източна Европа.

В изследването се посочват няколко основни причини, поради които държавите от региона са подходящата алтернатива за производителите. На първо място това са квалифицираните кадри.

"Делът на специалистите в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) е само 10 до 15% по-малък от този в Германия (6,6 милиона срещу 8 милиона души). В същото време в региона конкуренцията е по-слаба заради по-малкото на брой технологични лидери", обясняват от McKinsey.

Като втора причина експертите посочват конкурентното заплащане. Заплатите в развойната дейност в ЦИЕ са с 60% по-ниски от тези в Западна Европа. Въпреки че разликата между възнагражденията намалява в процентно изражение, тя все още е голяма в номинално такова, достигайки до 40 000 евро на служител годишно.

Тъмните облаци над Източна Европа се сгъстяват със забавянето на автоиндустрията

Тъмните облаци над Източна Европа се сгъстяват със забавянето на автоиндустрията

Анализ на The Wall Street Journal

Първите стъпки в развойната дейност в ЦИЕ са направени, но все още има много голям потенциал за растеж. В автомобилния сектор в региона заетите в R&D са с дял от едва 1,9% от работещите при равнище от 13,4% в Германия.

Като още две предимства на региона от McKensey посочват добре развитата инфраструктура, както транспортна, така и дигитална, и подкрепата на местните правителства, които предлагат държавни субсидии, данъчни облекчения и опростени административни процедури за новите инвеститори.