В края на миналата седмица трейдърите на COMEX, която е най-голямата борса за злато в света, са заявили, че ще доставят над 100 тона или 3,27 млн. тройунции през август, което е най-голямата по обем физическа доставка за последните почти 30 години, предаде Zero Hedge.

По принцип на тържището се обменя основно хартиено злато - т.е. фючърси, като много малка част от тях бива доставяна реално. Със затварянето на икономиката и мерките от страна на централните банки, които започнаха да печатат исторически рекордни количества пари, тази тенденция се обърна.

Какво ни носи златодобивът в България и какво губим без него?

Какво ни носи златодобивът в България и какво губим без него?

Блокирането на инвестициите в отрасъла е пътят към бедността за много малки населени места

В момента се наблюдават поне три причини, поради които потребителите искат да получат физическото си злато, вместо само документите за него, освен инфлационните политики на централните банки. Това са силното търсене на фючърси в Ню Йорк, увеличаването на разликата между цената на фючърсите в Ню Йорк и спот цената в Лондон и арбитражът, посочва Ян Нивенхийс от Voima Gold, посочват от изданието.

Затова и от началото на годината физическите доставки достигнаха исторически рекорд, особено след като спредът между COMEX и Лондонската метална борса започна да се разширява, т.е. след 23 март.

До този момент арбитражът държа настоящата и бъдещата стойности на благородния метал в относителни близки граници. Това означава, че в моментите, в които е започвало да се наблюдава разминаване, трейдърите са продавали фючърси и са купували спот или обратното, в зависимост от това коя цена е изпреварвала другата.

Но на 23 март цената на фючърсите започва да се покачва трайно, което блокира арбитража, тъй като той вече носи риск за инвеститорите. Затова те могат да направят следното: да купуват физическо злато по спот цената му в Лондон, след това да го транспортират до Ню Йорк и да го продават на фючърсната му цена в бъдеще. Въпреки че тази операция също носи известни загуби, именно самият транспорт и застраховка, точно това започват да правят търговците.

Експерт: Очаквам златото да поскъпне до $3500 в следващите две години

Експерт: Очаквам златото да поскъпне до $3500 в следващите две години

В сряда металът се търгува малко под върха, достигнат ден по-рано

Точно това е една от основните причини, поради които постоянно растат обемите от изтъргувано физическо злато на борсата в Ню Йорк, освен фактът, че закупилите фючърси предпочитат вече да получават физическите активи.

Прогнозата е, че тази тенденция само ще се засилва. Причината за това е, че освен все по-голямо разминаване между спот и фючърсната цена се наблюдава такова и между фючърсите с различна дата на доставка. Така например към края на миналия месец тройунция с доставка през август е струвала 1973 долара, а тройунция с доставка през декември - 1994 долара, което е допълнителна печалба от над 20 долара за тройунция за търговците в края на годината.