Застрахователният пазар запазва стабилност и положителна посока на развитие, сочат данните на Комисията за финансов надзор (КФН) за първото шестмесечие на годината, че казва в анализ на Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ). Общо за застрахователния пазар, премийният приход в края на юни достига близо 1,8 млрд. лв., като ръстът на годишна база спрямо м. юни 2021 г. е 9,8%. Изплатените обезщетения са с 9,3 % по-високи спрямо същия период на 2021 г. и възлизат на почти 697 млн. лв.

Пазарът на общо застраховане постига ръст на премийния приход от 10,3% на годишна база и към юни е в размер на 1,47 млрд. лв. Изплатени са обезщетения за почти 566 млн. лв., като изменението на годишна база е със 7,6%.

Автомобилното застраховане остава силно доминиращо. По застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, събраният премиен приход е 592 млн. лв., а нарастването - слабо, в рамките на 1,4%. По линия на застраховка "Каско" се запазва трендът за по-значителен ръст на премийния приход от 15% до 405 млн. лв., при подобен ръст на изплатените обезщетения от 14%, които достигат 163 млн. лева.

Общо премийният приход по бизнес линията "Пожар и природни бедствия" остава на нива от предходната година. В тази бизнес линия, по застраховка "Индустриален пожар" се регистрира спад в премийния приход от 3,7% спрямо същия период на 2021 г. А по застраховка "Пожар и други опасности", премийният приход възлиза на 56 млн. лв., с ръст от 8,6% на годишна база. По-значимо е нарастването на премийния приход по застраховка "Кражба, грабеж, вандализъм" - с 23,5%.

Земеделските застраховки заемат незначителен дял от премийния приход по общо застраховане, като все пак се отчита повишение на годишна база от 19,6%, до 14 млн. лева.

Същевременно, нарастването на сумите по изплатените обезщетения на земеделските производители, само за една година е със впечатляващите 164%, на база на все по-зачестяващите природни бедствия на територията на България.

Пазарните данни за 6-месечието, очертават забавяне в темпа на растеж в животозастраховането - до 7,8% на годишна база, при събран премиен приход от 319 млн. лв. Изплатените обезщетения възлизат на 131 млн. лв., т.е. са със 17% повече спрямо същия период на 2021 година.

Това развитие е свързано с тенденциите около "двигателя" на интензивния растеж в животозастраховането през 2021 г. - застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд. Премийният приход по нея към юни е 110 млн. лв., с което се задържа ни нива близки до тези за същия период на 2021 г. - един от най-успешните за тази бизнес линия. За сравнение, премийният приход по нея към юни 2020 г. е бил едва 49 млн. лв. По-значим ръст на прихода - от 16%, се отчита по линия на рисковите животозастраховки, при събрана сума от тях от 51 млн. лева.

Запазва се тенденцията на повишен интерес към здравните застраховки. По линия на застраховка "Заболяване", премийният приход общо за пазара към следата на годината възлиза на над 107 млн. лв., като ръстът на годишна база е с почти 20%. Изплатени са обезщетения в размер на 48 млн. лв., което е с 23% повече в сравнение със същия период на 2021 година.

Пандемията доведе до сериозно търсене на услуги по животозастраховане

Пандемията доведе до сериозно търсене на услуги по животозастраховане

Гост на Money.bg е изпълнителният директор на застрахователното дружество "Алианц България" Веселен Ангелов