Към 7 септември 2021 г. в област Добрич къщите са 53 710 бр., или 89.4% от сградите, жилищните блокове, кооперациите - 1 411, или 2.3%, а вилите - 4 409, или 7.3%, сочат последните данни за сградния фонд на областта на Националния статистически институт (НСИ).

Добричка област се състои от осем общини: Добрич - град, Добричка, Балчик, Шабла, Каварна, Тервел, Генерал Тошево и Крушари. унавската хълмиста равнина върху Добруджанското плато. По данни от последното преброяване в тях живеят общо 150 146 души, което представлява около 2.3% от общото население на страната.

Оказва се, че близо една трета от жилищните сгради в област Добрич (30.7%) са построени до 1959 г., следват построените през периода 1960 - 1969 г. - 27.5 на сто.

Най-много жилищни сгради в страната има в област Пловдив

Областта на страната, в която има най-много жилищни сгради (не е столицата)

Над 1/3 от сградите в страната са на 64 години и повече

Построените през 2010 - 2021 г. са 4.2 процента.  До 1959 г. най-много жилищни сгради са построени в общините Генерал Тошево и Шабла, съответно 50.1 и 43.2%, а най-малко в община Балчик 17.6 процента.

В периода 1960-1979 г. най-висок е делът на построените сгради в общините Тервел и Крушари, съответно 65.6 и 52.1 на сто. Повече от половината жилищни сгради в община Балчик (57.1%) са построени в периода 1980 - 2021 г., като за периода 2010 - 2021 г. там са построени 10.1% от жилищния сграден фонд на общината.

В периода 2010 - 2021 г. най-нисък е делът на построените сгради в общините Крушари и Генерал Тошево, съответно 0.5 и 0.6%, а в Добрич те са 4.9 процента.

В област Бургас има бум на строителството на "тесни" жилища

С бум на строителството на "тесни" жилища, тази област на страната изпревари София по брой нови апартаменти

Като цяло България вече се строят повече жилища, но с по-малка площ