В България се строят повече жилища, но с по-малка площ. Най-показателен пример за казаното е област Бургас, в която се регистрира своеобразен бум на строителството на тесни жилища. Това става ясно от последните данни на Националния статистически институт (НСИ) за въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през второто тримесечие на 2023 година. 

Според статистиката броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през второто тримесечие на 2023 г. е 1 180, а новопостроените жилища в тях са 5 198. Спрямо второто тримесечие на 2022 г. сградите са със 17 по-малко, или с 1.4%, а жилищата в тях се увеличават с 1 121, или с 27.5 на сто.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите София (столица) - 204 сгради с 1 168 жилища, Пловдив - 163 сгради с 449 жилища, и Бургас - 130 сгради с 1 352 жилища в тях. А най-малко - в Габрово 1 сграда с 1 жилище и Видин 2 сгради с 2 жилища. 

Общата полезна площ на новопостроените жилища през второто тримесечие на 2023 г. е 500.1 хил. кв. м, или със 17.6% повече в сравнение със същото тримесечие на 2022 г., а жилищната площ се увеличава с 16.0 % и достига 395.9 хил. кв. метра.

Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от 104.3 кв. м през второто тримесечие на 2022 г. на 96.2 кв. м през същото тримесечие на 2023 година.

Ахтопол гони София по цени на имотите

Малкото черноморско градче, което гони София по цени на имотите

Цената на квадрат според реални обяви е близо 1700 евро

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Силистра - 212.9 кв. м, и София - 157.0 кв. м, а най-малка - в областите Бургас - 53.0 кв. м, и Велико Търново - 72.3 кв. метра.

Именно в област Бургас, в която по последни данни се строят най-тесните жилища в страната тази година са построени общо 130 сгради с 1 352 жилища в тях. За сравнение преди година броят на сградите беше 138, а жилищата в тях 472 жилища. Тогава средната площ на жилищата в тази област на страната беше около 90 кв. метра. Като цяло тази тенденция е обяснима, предвид факата, че голяма част от имотите в този регион са по-скоро ваканционни. Въпреки това трябва да отбележим, че средните размери на жилищата в област Варна за второто тримесечие на годината е 78.9 кв.м., при  83.2 кв. м. преди година, като броят на жилищата в област Варна се увеличава с 188 жилища и достига 718 жилища.

Руснаците спряха да продават имотите си по Черноморието, но нито ги поддържат, нито плащат данъци за тях

Руснаците спряха да продават имотите си по Черноморието, но нито ги поддържат, нито плащат данъци за тях

На този фон цените на жилищата в община Несебър се повишиха средно с 30%