Събраните приходи от Агенция "Митници" от акцизи, ДДС при внос, мита и глоби през първите шест месеца на 2022 г. възлизат на над 6,33 млрд. лева, като са с 1,55 млрд. лева (32,4%) над отчетените малко над 4,78 млн. лева през същия период на 2021 година. Така за първото полугодие Агенция "Митници" е събрала от ДДС при внос, акцизи и мита, общо 42,3% от данъчните приходи в държавния бюджет, съобщават от Митниците.

Приходите от ДДС от внос за полугодието отбелязват рекордна стойност, като за първи път преминават над 3 милиарда лева, и достигайки 3,36 млрд. лв. или 64% повече спрямо първата половина на 2021 година.

Постъпленията от мита също изпреварват значително миналогодишните и отбелязват ръст от 79,6% до 218,5 млн. лв. С тази стойност приходите от мита за първата половина от 2022 г. надвишават общия приход от мита на годишна база за 2020 г. (209,9 млн. лв.).

Приходите от акцизи достигат исторически най-високи нива (с изключение на 2019 г. поради въведени нормативни промени) и са в размер на близо 2,76 млрд. лв., което е с 5,6% повече от същия период на миналата година.

Приходите от ДДС при внос възлизат на 687,6 млн. лева и регистрират ръст от 80% в сравнение с месец юни 2021 година, като така достигат най-високата си месечна стойност от този приходоизточник.

По прогнозни данни, общите приходи на Агенция "Митници" за месец юли 2022 г. се очаква да постигнат ръст от около 30% спрямо същия месец на миналата година.

Митниците с приходи от над 1 млрд. лева за май - по какви "пера" са

Митниците с приходи от над 1 млрд. лева за май - по какви "пера" са

Увеличението спрямо същия месец на миналата година е с 31%