Държавният дълг е достигнал размер от 27,322 милиарда лева през 2016 година, като той се равнява на близо 30 на сто от икономиката на страната. Това показват последните данни на Националния статистически институт (НСИ).

Според изчисленията за четири години показателят се е увеличил с 13,344 милиарда лева или иначе казано е нараснал двойно от 2013 до 2016 година.

Преди 4 години той е бил в размер на 13, 978 милиарда лева или 17,01% от брутния вътрешен продукт (БВП) в сравнение с настоящото ниво от 27, 322 милиарда лева (29,03% от БВП).

Данните на НСИ сочат, че през миналата година бюджетният дефицит на сектор "Държавно управление" е бил в рамките на 36 милиона лева. В частност този на централната власт е 130 милиона лева.

От друга страна сектор "Местно управление" има излишък от 73 милиона лева, а социалноосигурителните фондове - от 21 милиона лева.

През миналата година държавният дефицит достига най-ниското си ниво за последните 4 години.

През 2013 година той е в размер на 296 милиона лева, а през следващата достига 4,561 милиарда лева. Скокът е свързан с кризата с Корпоративна търговска банка (КТБ) и отпускането на държавната помощ за Първа инвестиционна банка (ПИБ), която по-късно финансовата институция върна на бюджета.

Година по-късно той намалява до 1,421 милиарда лева, а през 2016 година спада до 36 милиона лева или близо 40 пъти за 12 месеца, показват изчисленията на НСИ.

Снимка 319366