2.15 млрд. лева е очакваният излишък в консолидирания държавен бюджет за периода януари-август 2017 г. Сумата се равнява на 2.2% от планирания за годината брутен вътрешен продукт (БВП), съобщават от Министерството на финансите.

Консолидираните приходи в бюджета за периода се очаква да достигнат 23.3 млрд. лв., което е с 1.5 млрд. лв. повече от предходната година. Постъпленията се равняват на 65.8% от предвидените в плана за 2017 г.

Консолидираните бюджетни разходи за същия период ще бъдат 21.15 млрд. лв., или 57.5% от очакваните за годината.

Окончателните данни за периода януари-юли показват бюджетен излишък от 1.97 млрд. лв. или 2% от БВП. Консолидираният бюджетен приход за това време е 20.48 млрд. лв., а бюджетните разходи възлизат на 18.5 млрд. лв., посочват от финансовото ведомство.

Целта на държавния бюджет за 2017 г. е дефицит, който се равнява на 1.4% от БВП. А самият бюджет трябва да нарасне с 2.5% до 92.4 млрд. лв.

Максималният размер на заемите, които правителството може да вземе през 2017 г. е 1.2 млрд. лв.

Излишъкът в бюджета на страната за първите 7 месеца на миналата година бе 3.28 млрд. лв. или 3.7% от БВП, а този за периода януари-август - 3.31 млрд. лв., показват данните на Министерство на финансите.

Консолидираният бюджет показва излишък, равен на 1.6% от БВП през 2016 г., сравнен с дефицит от 2.8% през за 2015 г. Това бе първият излишък в бюджета, регистриран в края на годината, от 2008 г. насам.

Фискалният резерв до края на юли е 11.7 млрд. лв., от които 10.8 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0.9 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.