Общо 2,2 млн. лв. данък върху доходите спестиха 30 134 клиенти на НАП.

Те са подали своите подоходни декларации по електронен път с персонален код (ПИК) или електронен подпис до 31 март 2015 г.

Това показват обобщените данни на НАП от кампанията до сега. Общо подадените декларации за облагане на доходите в цялата страна към 31 март 2015 г. са 200 000.

36% от тях са получени чрез интернет, което е близо 3 пъти повече в сравнение с миналата година.

Срокът за подаване на декларациите за облагане на доходите на физическите лица изтича на 30 април, като до тогава трябва да се плати и дължимия данък.
От НАП напомнят на своите клиенти, че най-лесно гражданите могат да подадат декларации с персонален идентификационен код.

ПИК се издава в офиса по постоянен адрес на физическите лица безплатно и безсрочно. До момента са издадени близо 250 000 персонални кода на физически лица.

Освен декларацията за облагане на доходите, осигурителните декларации 1 и 6, с ПИК се подава и справката за изплатени доходи на физически лица (по чл. 73 от ЗДДФЛ).
Чрез персонален код вече може да се подаде и декларацията за авансови данъци (по чл. 55 от ЗДДФЛ), която се изисква от самоосигуряващите се и наемодателите всяко тримесечие.