Три от деветте универсални пенсионни фонда в България са постигнали доходност над средната за пазара през последните две години. Това се вижда от току-що публикуваните данни на Комисията за финансов надзор.

Универсални фондове

Снимка 369744

Източник: money.bg

УПФ "Съгласие", УПФ "ДСК-Родина" и "Ен Ен УПФ" са дружествата, чийто резултат надминава определената от надзора среднопретеглена доходност от 4.45%. Лидер е "Съгласие" с 5.48%, следван от "ДСК-Родина" с 5.36% и "Ен Ен" с 4.93%.

От останалите дружества най-близко до средната линия е универсалният фонд на "Алианц България" с резултат от 4.30%, следван от "Доверие" с 3.98% и "ПОИ" с 3.61%. От КФН посочват, че нито едно от дружествата не попада под минимално определения праг на доходност от 1.45%.

Доброволни фондове

Снимка 369745

Източник: money.bg

При доброволните пенсионни фондове средната доходност възлиза на 5.73%. Границата е видимо по-висока и това се дължи на по-голямата свобода за инвестиране на тези пенсионни схеми.

Тук лидер отново е "Съгласие" със 7.06%, следван от "ДСК-Родина" със 6.49% и "ПОИ" със 6.44%. Над средната доходност постигат още "Доверие" със 6.22% и "Ен Ен" с 5.92%. Най-ниска доходност тук постига "Топлина" с резултат от 3.90%.

Професионални фондове

Снимка 369743

Източник: money.bg

При тези фондове, където се осигуряват хората с първа и втора категория труд, средната доходност е почти същата като при универсалните - 4.47%. Над чертата застават фондовете на "ДСК-Родина" с 5.50, "Ен Ен" с 5.16%, "Доверие" с 4.96% и "Алианц България" с 4.52%.