Приходите, администрирани от Агенция "Митници" през изминалата 2022 г. достигнаха рекордните близо 13,4 млрд. лева, съобщиха от Митниците. Това са най-високите приходи, отчитани от Агенция "Митници" досега. Касовите постъпления от ДДС при внос, мита, акцизи и глоби са с почти 2,89 млрд. лева (27,5%) повече спрямо отчетените приходи през 2021 г. и надвишават с 89 млн. лева (0,7%) планираната събираемост за 2022 г.

В структурно отношение, най-значително е повишението на приходите от ДДС при внос. Те нарастват с 2,68 млрд. лева (59%) спрямо 2021 г. През второто полугодие на 2022 г., приходите от ДДС при внос се увеличават с 519 млн. лева до близо 3,88 млрд. лева, което е с 15,5% повече от събраните близо 3,36 млн. лв. през първите шест месеца на 2022 г.

Силен ръст бележат и постъпленията от мита при внос, достигайки 451 млн. лв., което е със 161 млн. лева (55,7%) повече спрямо 2021 г. и с 18,7% (71,2 млн. лева) над планираните за годината. Една от основните причини за ръста в приходите от мита и ДДС при внос е нарастването на физическите обеми и повишението на цените на внасяните от трети страни стоки през изминалата година.

Въпреки сложната икономическа, финансова и политическа ситуация в България и в световен мащаб, Агенция "Митници" успя да подобри приходите си през 2022 г., коментира резултатите директорът на Агенция "Митници" Павел Геренски. По думите му, отчетените от Агенцията високи финансови резултати са постигнати както поради възстановяването на бизнес активността, изразяващо се в повишение на количествата на стоките, внасяни от трети страни, така и заради подобрения митнически контрол и надзор, и още по-прецизното тарифно класиране.

През годината Агенция "Митници" засили и контрола върху приходоопределящи икономически оператори, както и върху стоките с най-голям фискален ефект. Всички тези мерки допринесоха за повишената събираемост от страна на Агенция "Митници" през изминалата година.

1,5 млрд. лв. повече приходи за шестмесечието отчита Агенция „Митници“

1,5 млрд. лв. повече приходи за шестмесечието отчита Агенция „Митници“

Най-голямо и нарастването на приходите от мита