Небанковият финансов сектор ще заема все по-важно място в българската икономика, като само към момента активите в него са на обща стойност 28.7 милиарда лева. Това заяви ръководството на Комисията за финансов надзор по време на годишния си отчет днес.

От тях най-голям дял се пада на пенсионните фондов, които вече управляват активи на стойност над 12 милиарда лева. Според оценките на КФН след 5 години те ще се удвоят до над 24 милиарда лева. Ръководителят на институцията Карина Караиванова заяви, че секторът става все по-значим както в глобален, така и в локален мащаб.

Друг ключов сектор, при който се очаква голям ръст, е застраховането. При премиен приход в общото застраховане, съизмерим с нивата отпреди финансовата криза преди 10 години, собственият капитал е нараснал 1,5 пъти, а брутните технически резерви - повече от два пъти.

Тези данни показват, че секторът е финансово много по-силен спрямо 2008 година. Освен това размерът на изплатените обезщетения нараства почти 1,5 пъти, като същевременно се увеличава и средната стойност на обезщетенията.

Новият Кодекс за социално осигуряване затяга значително регулациите за пенсионните фондове

Новият Кодекс за социално осигуряване затяга значително регулациите за пенсионните фондове

Редица нови изисквания влизат в действие след окончателното им приемане днес

От КФН посочиха, че за първи път обхвата на най-масовата (и задължителна) застраховка - "Гражданска отговорност", достига 98% от автомобилите. Това се дължи както на дерегистрираните неизползвани коли, така и на реалния ръст търсенето.

"За пръв път имаме толкова високо покритие - над 3 милиона автомобила", коментира ресорният заместник-управител Ралица Агайн.

Силен ръст има и при други видове застраховки. В животозастраховането общият брутен премиен приход нараства спрямо предкризисните нива с 60%, а премиите по застраховки, свързани с инвестиционен фонд, се увеличават повече от два пъти, като особено голям ръст се наблюдава от 2016 г. насам.

Причините за това са както добрата доходност при животозастраховането, така и промените в Кодекса за застраховането, които гарантират вземанията на обезпечени лица от Обезпечителния фонд до 196 000 (аналогично на банковите депозити). Стойността на активите в животозастраховането достига стойността на активите в общото застраховане от предкризисните нива през 2008 г.