По данни от информационната система на Комисията за финансов надзор, в която ежедневно постъпва информация от пенсионноосигурителните дружества, в най-скоро време се очаква активите на трите вида пенсионни фондове - универсални, професионални и доброволни да стигнат 2 млрд. лева.

Към 17.08.2007 г. нетните активи на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване надхвърлят 1,97 млрд.лв.

Към същата дата активите на универсалните пенсионни фондове преминаха психологическата граница от 1 милиард лева.

Допълнителното пенсионно осигуряване е един от най-бързо развиващите се финансови пазари в България.

Данните сочат, че от началото на годината нетните активи на пенсионните фондове са нараснали с 29,96 на сто.

С най-бързи темпове нарастват нетните активи на универсалните фондове - 42,60 на сто от началото на годината.