Американската финансова холдингова компания Northern Trust придоби от швейцарския банков конгломерат UBS Group центровете за администриране на финансовите услуги UBS Asset Management в Люксембург и Швейцария, съобщи банката.

Сумата на придобиването не се разгласява. Сделката ще бъде приключена през втората половина на 2017 година.

"И след транзакцията клиентите на UBS ще продължат да получават целия спектър от сега съществуващи услуги. UBS Asset Management ще продължи да оказва услуги по управление, представителство и по схемата White Label" се посочва т в съобщението на банката.

След осъществяване на сделката съвкупният обем на фондовете под управлението на Northern Trust в Люксембург и Швейцария ще съставлява 413 млрд.долара, отбелязват от UBS Group.

Благодарение на това придобиване Northern Trust, присъстващ в Люксембург от с 2004 година, ще стане лидер в този сегмент на страната с едни от най-развитите финансови услуги в света.

Американската компания Northern Trust, оказваща инвестиционни и депозитарни услуги, присъства в 22 държави по света и управлява активи за 942 млрд.долара, припомня rns.online.