Българите ще могат да теглят по-лесно ипотечни кредити от банки в Европейския съюз (ЕС). Това ще стане възможно след въвеждането на промени в Закона за кредитиране на недвижими имоти в съответствие с европейското право, приети от Министерски съвет на редовното му заседание днес.

От друга страна обаче се предстои да бъдат въведени нови по-строги правила за отпускането на такъв заем у нас. Банките ще трябва да оценяват по нови критерии възможността на клиентите си за покриване на разходите по ипотеката.

Предвижда се още въвеждането на различни правила за изчисляване на т.нар. годишен процент на разходите (ГПР) по заема.

Поправките в законодателството ще улеснят премахването на различията в нормативната уредба между държавите членки, което трябва да отвори вратата за по-лесно предоставяне на заеми на европейски граждани.

Това ще се отнася и за договорите за кредит за ремонт, в случаите, когато тези споразумения са обезпечени с ипотека.