Съветът на директорите на Банката на Русия на заседанието си в петък взе решение да вдигне основната лихва с 0,25 процентни пункта - от 7,5% до 7,75%. Централната банка е обезпокоена от рисковете, свързани с ръста на инфлацията.

Взетото решение има превантивен характер и е насочено към ограничаване на инфлационните рискове, които остават на повишено ниво, особено в краткосрочен хоризонт. Запазва се неопределеността относно развитието на външните условия, а така също заради реакцията на цените и инфлационните очаквания от предстоящото вдигане на Данъка върху добавената стойност. Повишението на ключовата ставка ще позволи да се предотврати устойчивото закрепване на инфлацията на нива, съществено надхвърлящи целевите, се казва в съобщението на Банката на Русия.

Централната банка прогнозира годишна инфлация в диапазона 5,0-5,5% през 2019 година и връщането на показателя на ниво 4% а сто през 2020 година.

Ръстът на руската икономика се е забавил, оставяйки близо до потенциалния. Годишният прираст на БВП през третото тримесечие се понижава до 1,5% , което съответства на прогнозите на банката. Банката на Русия запазва прогнозата си за ръст на БВП през 2018 година в интервала 1,5 - 2 процента, а за 2019 г. растежът се очаква да бъде между 1,2 - 1,7 на сто.

В следващите години е възможно ускоряване на икономическия растеж при реализация на планираните структурни реформи.