Търговските банки в България отчитат 11,4% ръст на печалбата си за първите осем месеца на 2019 година. Като абсолютна стойност тя нараства със 124 милиона лева до 1,2 милиарда лева към края на август месец, сочат последните данни на Българската народна банка (БНБ).

За сравнение за същия период на миналата година печалбата на финансовите институции беше в размер на 1,088 милиарда лева. Към края на годината тя нарасна до рекорден размер от 1,678 милиарда лева.

Значителен принос за двуцифрения ръст на нетната печалба за първите осем месеца на 2019 година има повишеното кредитиране. Изчисленията на БНБ сочат, че за този период кредитния портфейл на банковата система е нараснал със 135 милиона лева до 63,8 милиарда лева.

В това число заемите на домакинствата растат с 1% или с 233 милиона лева, докато тези на нефинансовите предприятия се свиват с 0,4% или със 130 милиона лева. За държавния сектор е регистрирано увеличават с 2,1% или с 16 милиона лева.

Докато кредитирането продължава експанзията си, банковата система отчита по-ниски разходи за обезценка на активи. За първите осем месеца те възлизат на 241 милиона лева при размер от 301 милиона лева за същия период на 2018 година.

Собственият капитал на финансовите институции се увеличава с 1,2% или със 166 милиона лева до 14,3 милиарда лева към края на август.