По-рано тази година страните от Г-7 се споразумяха за налагане минимална ставка на корпоративния данък от 15%. Разбира се, това се сблъска с отпор от Ирландия, която привлича чуждестранни инвестиции именно чрез ниските си данъци.

Вече обаче и други данъчни убежища започнаха да се включват в борбата с идеята на Г-7. Последната от тях е Бермуда, чийто данъчен министър и бивш банкер Къртис Дикинсън изтъкна, че няма да увеличи данъка до въпросните минимум 15%. По думите му, подобни идеи нарушават суверенитета на Бермудските острови.

"Бермудските острови имат право сами да определят това, което според нас подходяща данъчна система за нашата юрисдикция", каза той. "Имаме изградена система от 200 години. Тя не е перфектна. Изисква известна корекция. Но бихме искали да направим това сами, а не някой отвън да промени нашата система, за да я вкара в някаква глобална инициатива. Това е въпрос на суверенитет."

Дикинсън добави, че облагането на корпоративните печалби ще направи Бермудските острови по-бюрократични и ще създаде затруднения за бизнеса. Това ще наруши глобалната роля на острова като притегателен център за чуждестранните преки инвестиции. Бермудските острови облагат международните компании с данъци за заплатите на служителите им, имуществен данък и мита.

Бермудците от работническата класа са изправени пред високите цени на предимно вносни стоки на острова, които също са обложени с високи данъци. И все пак, данъчната система на острова "базирана на потреблението" улеснява живота на корпорациите и бизнеса, припомнят от Zero Hedge.

"Настоящата данъчна система на Бермудските острови се основава на потреблението - това е структура, която е лесна за администриране", каза Дикинсън. "Тя не е променена, за да насърчи хората да се преместят тук. Тя е такава, каквато е била. Системата работи за нас."