От Българска фондова борса обявиха пускането на най-новата си платформа за заемане на финансови инструменти, която стартира от днес. Тя е разработена съвместно с Централен депозитар и ще използва инфраструктурата на търговската система Т7.

Платформата за заемане на ценни книжа предоставя ново поколение интегрирана услуга на БФБ и Централен депозитар и ще позволи на всички инвеститори да отдават или заемат за определен период от време финансови инструменти, които са включени в основните индекси на фондовата борса. Договорите за заемане са стандартизирани, а страни по тях са настоящите борсови членове.

"Новата платформа открива още една възможност пред инвеститорите в страната и цели да увеличи ликвидността на капиталовия пазар в България. Обезпеченията за заеманите инструменти са само под формата на парични средства, като управлението им се осъществява от Централен депозитар", коментират от БФБ.

Кои могат да са следващите милиардни и 2-милиардни компании на БФБ

Кои могат да са следващите милиардни и 2-милиардни компании на БФБ

Индексът SOFIX достига нови върхове тази година

Основната идея е създаването на добри условия за инвеститорите, които да се възползват от диверсифицираните предимства на капиталовия пазар в управлението на своите активи.

"Обезпеченото заемане на ценни книжа е пряко свързано с активизирането на къси продажби и е основата за развитие на пазар на деривати", коментира изпълнителинят директор на Българската фондова борса доц. д-р Маню Моравенов.

Снимка 444574

Източник: iStock

"Ценим доброто партньорство с БФБ и вярваме, че платформата ще бъде припозната и използвана активно от своя старт", заяви от своя страна Васил Големански - изпълнителен директор на Централен депозитар.

Според очакванията, чрез новата платформа ще се намали рискът при заемане на финансови инструменти, което е от съществено значение за институционалните инвеститори, които са и основните заематели у нас. 

БФБ ще предложи на бизнеса търговия в евро преди влизането ни в еврозоната

БФБ ще предложи на бизнеса търговия в евро преди влизането ни в еврозоната

Присъединяването към валутния съюз ще бъде от ключово значение за по-голям интерес към капиталовия пазар в България, смятат експертите от Българската фондова борса