Българската фондова борса възнамерява да предложи на компаниите акциите им да се търгуват в евро още преди официалното влизане на България в еврозоната. Предложението ще влезе в сила още тази година, съобщи в интервю за БНР изпълнителният директор на БФБ Маню Моравенов.

"Имаме идея да дадем възможност на българските компании да се търгуват в евро, дори и преди влизане в еврозоната, като това стане още в рамките на тази година", заяви Моравенов.

beamX: БФБ стартира нов индекс, съставен от 10 компании

beamX: БФБ стартира нов индекс, съставен от 10 компании

Той започва да се изчислява от 18 септември

Според него присъединяването към валутния съюз ще бъде от ключово значение за по-голям интерес към капиталовия пазар в България, защото той ще стане привлекателен за международни институционални инвеститори. Големите международни инвеститори решават дали да инвестират на даден пазар след цялостна оценка на всички фактори, включително и на валутния риск.

"Независимо, че българският лев е вързан към еврото чрез Валутния борд, това си носи своя риск. Има много институционални инвеститори, клирингови международни институции, които не желаят да оперират с лева, тъй като, да кажем, няма достатъчно пазар затова, пък те трябва да поемат и валутния, и политическия риск на съответната държава. Преминаването към еврото веднага изчиства тези рискове", коментира Моравенов.

По думите на експерта 2023 година е била много добра за инвеститорите на българската борса. Тази година също започва позитивно, а пазарите са с настроението за намаление на лихвените проценти.

Почти година в еврозоната: Колко по-високи от българските са средните заплати в Хърватия?

Почти година в еврозоната: Колко по-високи от българските са средните заплати в последната държава, приела еврото?

С колко се различава часовата ставка на месечните заплати в двете държави?