Индексът на сините чипове SOFIX достига нови и нови многогодишни върхове от началото на годината. По последни данни, индикаторът е при ниво от близо 838 пункта, като от началото на годината се е повишил с 9.5%, а за последната една година - с 34.8%. Интересен е фактът, че повишението на индекса за последните 12 месеца, го поставя непосредствено пред индекса на технологичните компании Nasdaq - добавил 32.8% за този период.

В същото време, повишението на SOFIX е достатъчно, за да го направи 10-ят най-повишаващ се индекс в световен мащаб, като точно пред него са индексите на Перу и Полша с повишения съответно от 35.1% и 36.1%. За сравнение, най-повишилият се борсов индекс в света е този на Аржентина - с 353%, следван от ръста на турският борсов индекс - със 127%. Там обаче, повишенията са предопределени от съвсем други фактори - като висока инфлация.

Добрата новина за инвеститорите на БФБ е, че ръстът на индикатора става все по-широк и в него постоянно се включват нови играчи. Първоначално, повишението се предопредели основно от две компании - Шелли Груп и Софарма, които са и компаниите с най-голямо тегло в индекса на сините чипове. Но през последните седмици, силно поскъпнаха и някои други книжа като например тези на Първа Инвестиционна Банка и Сирма Груп Холдинг. Поради тяхното по-малко тегло обаче, въздействието върху повишаване на индекса е и далеч по-слабо.

Трябва да се отбележи, че ръст отбелязва не само SOFIX, но и другите индекси, макар и по-слабо. Широкият BGBX 40 добави 7.24% от началото на годината, както и 19.5% за последната една година. И при него обаче, могат да се намерят "бисери" отличили се с добро представяне.

Сега ще погледнем към това кои може да са следващите компании, които да достигнат заветната оценка от 1 милиард лева. Можем да припомним, че в началото на тази година две компании достигнаха границата от над 1 милиард лева и се задържат с подобна оценка и към момента - Шелли Груп и Софарма. Но също така можем да погледнем и към това кои са новите потенциални компании, които биха могли да достигнат подобни нива на оценка.

SOFIX при най-високото си ниво от 2008 година насам

SOFIX при най-високото си ниво от 2008 година насам

Инвеститорите обаче се интересуват от бъдещето, а не от миналото

Спиди АД

И първата компания, която е най-близо до психологическата граница и има шансова да я достигне е Спиди. Акциите на куриерската компания са поскъпнали с близо 47% за последната една година, отвеждайки пазарната им капитализация до нивото от 860 милиона лева. От началото на годината, акциите на компанията са добавили 17.7%.

Спиди АД запазва темповете на развитие. Пазарът на куриерски услуги в региона се запазва динамичен и продължава да отчита растеж. През последните две години се нормализираха темповете, но продължават да са високи. Компанията отчита и предимството от диверсифицирането на пазарите, на които оперира, основно България, Румъния и Гърция. Макар и близки, всеки пазар има специфики и особености в развитието, което й позволява дори и да има забавяне на някой пазар, това да се компенсира от по-добро представяне на друг.

С голям принос за ръста в резултатите през 2023 година е възстановяването на Румънския пазар. С най-голям принос към ръста през 2023 г. обаче са доставките от и до Гърция.

Как "Спиди" вдигна с 20% приходите си

Как вторият най-голям куриер у нас вдигна с 20% приходите си

Ще видим ли разместване на върха в сектора

Допълнителен бонус за инвеститорите е факта, че в устава на Спиди е заложено да се разпределя не по-малко от 50% от реализираната печалба. Конкретният размер е съобразен с необходимите инвестиции за финансиране на развитието. През последните години Спиди АД разпредели значително по-висок дял от минималния заложен в устава.

Първа Инвестиционна Банка

Може би голямата изненада на БФБ през новата година е представянето на акциите на Първа Инвестиционна Банка. Само от началото на годината до момента, акциите на банката са поскъпнали с близо 33%, като за последната една година, тяхното повишение възлиза на значителните 33%. Това отведе пазарната оценка нагоре към границата от 600 милиона лева. И макар психологическата граница от 1 милиард лева все още да изглежда далечна, тя далеч не е толкова недостижима, ако ръстът при акциите на компанията се запази при настоящите си ускорени нива.

Подобренията в повечето звена в отчета на банката на тримесечна база за тази година е възможно, да са един от факторите, който инвеститорите взимат предвид и помогнаха за бичото рали.

Нетният Лихвен Доход, за първото тримесечие на годината при ПИБ е 100,75 милиона лева спрямо 83,85 милиона лева за същия период през предходната година. Друг финансов показател, който бележи ръст са и активите на банката, които се равняват на 14 047 714 милиарда лева в края на месец март тази година и които са нараснали от 13 888 528 млрд. лв. от края на миналата година.

Друг показател за финансовото здраве, който показва позитивен ръст е паричните средства в края на периода който за тазгодишното тримесечие е 2 253 217 лева, съпоставени срещу 1 998 018 лева за същото тримесечие през 2023 г.

Снимка 444574

Източник: iStock

Кои може да са следващите 2-милиардни компании на БФБ?

Както споменахме, вече има две компании на пода на БФБ с пазарна оценка от над 1 милиард лева - Шелли Груп и Софарма. Двете компании дълго време си разменяха позицията на компания с най-голяма капитализация на родния капиталов пазар, като първоначално Софарма дълго заемаше тази позиция, за да бъде изместена впоследствие от Шелли Груп.

Към настоящия момент производителят на смарт-устройства е с пазарна оценка в размер на 1.25 милиарда лева, докато капитализацията на фармацевтичния холдинг възлиза на малко над 1 милиард лева - 1.03 милиарда лева и е заплашен да се понижи под психологическата граница.

В подобна среда, може би инвеститорите си задават въпроса - коя може да е следващата компания, чиято оценка ще достигне следващата заветна граница - от 2 милиарда лева. И най-логичният отговор е една от тези две компании, бъдейки най-високо оценени от пазара в момента...

Сега ще направим една съпоставка между двете компании, като ще оставим на Вас да си направите изводите коя от двете и дали изобщо някоя от тях ще достигне първа границата от 2 милиарда лева, която сме си поставили като следваща психологическа цел.

Шелли Груп АД

Започваме с по-скъпата от двете в момента. Може би инвеститорите се питат - могат ли акциите на компанията да поскъпнат с нови близо 70% от текущите си нива, за да бъде достигната границата от 2 милиарда лева, след като се повишиха вече с близо 210% през последната една година.

Нещо повече, наше проучване, което ние първи публикувахме, посочи, че акциите на Шелли Груп се представят не просто отлично на пода на БФБ, но са и сред най-добре представящите се акции за последните пет години. Поглеждайки към този времеви хоризонт, акциите на Шелли са поскъпнали с 2 685%, което е главозамайващ резултат и се превежда като средна годишна доходност от 94%.

Справка с международните пазари сочи, че поскъпването на Шелли Груп поставя родната компания на четвърто място по ръст за този период, непосредствено след книжата на популярната сред инвеститорите компания свързана с изкуствения интелект - Super Micro Computer, чиито акции са поскъпнали с 3 339.6%. За сравнение, книжата на друга популярна сред инвеститорите компания - Nvidia, отново свързвана с AI са поскъпнали по-малко от тези на Шелли - едва с 1 629%.

Казвайки всичко това, трябва да уточним, че поскъпването на акциите на една компания първо - не означава, че ще продължат да поскъпват с подобни темпове и второ - не означава, че трябва да спрат да поскъпват, дори и да забавят темповете си на ръст. Други са факторите, които традиционно предопределят поскъпването в книжата на една компания и те са свързани най-вече с ръста на резултатите й.

"Шелли Груп" АД - бившата "Алтерко", достигна пазарна капитализация от над 1 милиард лева

На Българската фондова борса вече има технологична компания с оценка от над 1 милиард лева

Акциите й поскъпнаха със 170% за година

Как стоят нещата при ръста на резултатите на Шелли Груп?

Главозамайващото поскъпване в книжата на Шелли, до голяма степен се предопредели от два фактора - силният ръст на приходите и печалбите на компанията, както и излизането на компанията на пода на франкфуртската борса.

Съгласно данни на изданието simplywall.st, акциите на Шелли се търгуват с около 1% под своята "справедлива стойност", изчислена на 70.01 лева. През последната една година печалбата се е повишила с 45.1%.

И макар съотношението цена-печалба от около 37, да изглежда високо, спрямо средните за индустрията от 24.4, както и 17.4 за производителите на електроника в Европа, то до голяма степен тази премия се предопределя от перспективите за ръст на резултатите на компанията през следващите години.

Очакванията, съгласно данните на simplywall.st са приходите и печалбите на компанията да продължат да растат със стабилни темпове през следващите три години - със съответно 26.8 и 37.7% на годишна база, което е близо два пъти по-високо от темповете на растеж на съответния сектор. За сравнение, приходите на българските компании се очаква да растат със 17.2% годишно, както и с близо 20% на сектора. За сравнение печалбите на родните компании се прогнозира да се повишават със 10.2% през следващите три години.

След три години се очаква възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) да е при ниво от 40% при компанията, спрямо 12.7% за индустрията.

Оптимистични са прогнозите и на мениджмънта на компанията, относно бъдещия ръст на резултатите й. Ето какво каза изпълнителният директор на Шелли Груп, при едно от последните си прояви по време на инвестиционен форум:

"Имаме планове за 200 млн. евро приходи през 2026 г., направете сметките сами за себе си. Ако кажа, че мисля че днес компанията е оценена справедливо, което според мен не е така, защото има място за растеж и се сравним с някои от нашите конкуренти, има доста потенциал за нарастване. Но нека направим прости сметки, 75 млн. евро приходи днес и 200 млн. евро, или сума над 200 млн. евро през 2026 г., би означавала растеж от близо 3 пъти, при същия марж на печалбата. Сега вземете предвид че цената на акция спрямо приходи и марж на печалба е същата... какво би означавало това?"

Казано по друг начин, мениджмънтът на Шелли Груп очаква годишен ръст на приходите си от 38.67%. При запазване на финансовите съотношения същите, като в момента, това би означавало и цената на акциите да скача с подобен процент. Или ако всичко това се случи, то оценката на Шелли Груп, би стигнала заветната граница от два милиарда лева - след 1.56 години, или малко повече от година и половина.

Разбира се, веднага правим уговорката, че това са само математически изчисления и могат да не се материализират поради много и най-различни причини. Така, че инвеститорите не бива да инвестират, на база на екстраполация на настоящите финансови изчисления, защото случвалото се в миналото, не е гаранция за бъдещи резултати.

Има много неща, които биха могли да се объркат за компанията, но най-сериозните от тях биха били - евентуално забавяне на икономическия растеж, или навлизане в рецесия за Европа, които да "спънат" Шелли Груп по пътя към заложените цели за ръст на резултатите. Потенциалното запазване на високите нива на лихвите от страна на ЕЦБ, също са известна заплаха пред цялостното икономическо развитие на "Стария континент".

Снимка 307507

Източник: Sopharma

Софарма АД

Сега да се обърнем към втората по големина компания на пода на БФБ, която е другия потенциален играч в надпреварата за заветната граница от 2 милиарда лева. Най-просто казано, аргументът за достигането до тази граница е следния - това е основния фармацевтичен холдинг в България, който непрекъснато разраства всичките си бизнес направления и навлиза с нови продукти на нови пазари, за който оценка от 1 милиард евро изглежда като не особено завишена цел на база на европейските стандарти в сектора.

А какво може да ускори процеса за повишаване на пазарната капитализация до 2 милиарда лева? Разбира се на първо място по-нататъшно стабилно повишение на приходите и печалбите на компания и второ - потенциално излизане на голяма европейска борса, като франкфуртската например, по примера на Шелли Груп. Разбира се, никой, освен мениджмънта на компанията, не може да каже дали последното би се случило. За това обаче, има изключително добра среда (при желание от страна на компанията), предвид на последните новини свързани с обвързването на двете борси, което би улеснило значително цялостния процес на миграция към един развит европейски фондов пазар.

КЗК разреши на "Софарма Трейдинг" да придобие 9 аптеки в София, Перник, Радомир и Дупница

"Зелена светлина": Най-голямата фармацевтична компания в България купува аптеки в 4 града

Сделката по придобиването предстои да бъде приключена

На 11-и април, на специално събитие, борсата ни обяви последния си проект, който е нов инструмент - еуро бридж маркет. Той ще дава възможност на всяка компания, която покрива критериите да се листни директно на пазара във Франкфурт. Единствено е да се покриват условията на този сегмент. Компаниите ще разкриват информация в евро, ще раздават дивидент в евро. Обслужването на задълженията правата ще се извършва в Германия. Чрез връзките между Централен Депозитар и клиринговата къща в Германия, сделките ще завършват успешно. В България има не малка група големи компании, които имат възможност да се насочат към германската борса.

Най-малкото той ще дава директен достъп до глобални инвеститори. Това може да означава веднага оценка по друг начин. Подобряване на ликвидността, възможности за глобална експанзия. И разбира се - възможност за привличане на таланти, особено във висшия и средния мениджмънт.

Казано по друг начин, пътят към втората най-голяма българска компания, е отворен към борсата във Франкфурт (при наличие на желание)! Сега да се фокусираме малко повече върху нещо, което е далеч по известно в момента - финансовите резултати на Софарма. Съотношението цена-печалба на фармацевтичния гигант, при ниво от 10.2 е доста приемливо и под това на родния капиталов пазар от 13.6. То е и по-ниско от средното за конкурентите - възлизащо на 25.9 за европейската фармацевтична индустрия.

В същото време, печалбата се е повишила със забележителните за компания от подобна индустрия 33.9%, съгласно данните на изданието simplywall.st. Дивидентната доходност от 15.4% е забалежителна, макар и не добре покрита от печалбите. Нивото на покритие на дивидента е 225% от печалбата, по последни данни.

Като друг фактор трябва да отбележим разреждане на акционерния капитал през последната една година. Също така, справедливата цена за акциите, изчислена при ниво от 5.4 лева, е над текущата цена на акциите на холдинга от 5.86 лева.

И докато при Софарма липсват някакви дългосрочни прогнози относно резултатите, от страна на мениджмънта, това, което можем да направим е да се обърнем към средния ръст на резултатите за един по-продължителен период от време - примерно за период от десет години (2014-2023 г.).

През далечната вече 2014-а година, Софарма е отбелязала приходи от 851.88 милиона лева и печалба от 20.178 милиона лева. Маржин на печалбата от 2.4%. Към края на миналата година, приходите на холдинга са вече 1.89 милиарда лева и 95.21 милиона лева печалба, или маржин на печалбата от 5%.

Или приходите на Софарма са растяли средно годишно с 8.3%, през последните 10 години, докато печалбата - с 16.8% на година, за същия период. Абсолютно същият процентен ръст, бележи финансовия резултат на компанията и за последните пет години.

Ако погледнем към цената на акциите за петгодишен период, то тя се е повишила със 76.8% или 12% средно на година. Ако предположим, че акциите биха растели със същия процент годишно, в един по-дългосрочен период, то пазарна капитализация от 2 милиарда лева, бихме очаквали след малко повече от шест години (6.1 години).

Разбира се и тук може да се объркат твърде много неща, или пък да видим съкращаване на периода заради фактори, като ускоряване на ръста на резултатите на компанията, благодарение на излизане на нови продукти, или на нови пазари (или и двете), или пък излизане на европейска борса, където финансовите оценки са по-различни и могат да тласнат акциите към ускорен ръст. Инвеститорите обаче, не бива да вземат инвестиционни решения на догадки и предположения, а само след задълбочени анализи и на база на солидни финансови данни.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на акции на пода на БФБ!