Още една българска компания достигна заветната десет цифрена оценка. Става въпрос за акциите на Шелли Груп АД, които в петък след края на търговията поскъпнаха с 4.35%, а капитализацията й прехвърли психологическата граница от 1 милиард лева, достигайки 1.039 милиарда лева, пише специализираното борсово издание infostock.bg.

Днес, понеделник, 29 януари, акциите продължават да поскъпват и достигат 58.20 лева за брой или 1.05 милиарда лева пазарна капитализация.

Нещо повече, Шелли Груп за пръв път в историята превиши по пазарна капитализация оценката на Софарма, превръщайки се в най-високооценената компания компонент на SOFIX. За сравнение, пазарната капитализация на Софарма приключи в петък при ниво от 1.035 милиарда лева.

Как Шелли стигна до тук?

Оперирайки в над 100 държави и продадени над 10 милиона устройства в сферата на (IoT), Шелли постоянно насърчава новаторски подход и може да гледа оптимистично към бъдещето.

Световните пазари за системи за домашна автоматизация (Home Automation) споделят обща перспектива, която изглежда обещаваща и нарастваща. Бидейки един от основните приходи за Шелли, този сектор играе ключова роля в успешното развитие на компанията.

На база на консолидирания финансов отчет към 30.09.2023 г., можем да видим здравословно съотношение между нарастващите активи и пасиви, като нетната печалба за тези девет месеца на 2023г. нараства с над 50% до 19.45 млн. лева спрямо 11.74 млн. лева за 2022г., което допринася за увеличената капитализация на компанията. Нетния доход на акция нараства от 0.65 лева до 1.08 лева за същият този период. На последния работен ден на седмицата акциите привличат повишен интерес, а преди средата на търговската сесия, Шелли задмина 1 милиард лева капитализация.

Ако се върнем назад във времето, когато обсъждахме компаниите с най-голям шанс за достигане на пазарна капитализация от 1 милиард лева преди другите, Шелли (тогава известна като Алтерко) беше един от фаворитите.

Българската "Алтерко" сменя името си и издава акции за служителите

Една от най-бързо растящите компании у нас сменя името си и издава акции за служителите

Какво ще е новото име?

Определено в помощ на компанията за реализиране на тази идея беше листването на акциите й на борсата във Франкфурт. От тогава технологичната компания стана с двоен листинг на чужд регулиран пазар и не спира да се развива динамично.

Именно Шелли е и най-поскъпналата компания в състава на индекса SOFIX - с повишение от 112.62%. Тя е и единствената компания регистрирала трицифрен ръст в цената на своите акции за 2023 г.

Трендът - потребителите да търсят начини да направят забързаното си ежедневие по-лесно и автоматизирано се запазва като се очаква все повече хора да се насочат към автоматизация на дома, което ще помогне на Шелли да запази и потенциално задмине рекордната си капитализация.

По време на връчването на Годишните награди на БФБ за най-ликвиден емитент на сегмент акции premium на основния пазар на БФБ през 2023 година беше отличен Шелли груп АД. За последните 3 години цената на акциите се е увеличила над 5 пъти.

Какви са бъдещите планове за растеж на компанията?

Но компанията явно не смята да спре дотук със своето развитие. През септември на миналата година Шелли обяви, че навлиза в бързо развиващия се потребителски пазар за управление на чиста енергия, в допълнение към предлаганите решения за професионалните потребители.

Стратегическото партньорство с доставчика на балконни електроцентрали и системи за съхранение на енергията Zendure има за цел да реализира многобройни конкурентни предимства и синергии чрез комбиниране на ноу-хау и споделяне на ресурси. Това включва научноизследователска и развойна дейност, както и кръстосани продажби чрез определени канали за електронна търговия, съвместни маркетингови кампании и инициативи за навлизане на пазара.

Мини фотоволтаичните системи, т.нар. балконни електроцентрали, стават все по-популярни сред потребителите като начин да произвеждат собствена екологично чиста енергия и по този начин да станат по-малко зависими от повишаването на цените на електроенергията.

Българската "Алтерко" отчита над 60% ръст на приходите от продажбата на устройства за дома

Българската "Алтерко" отчита над 60% ръст на приходите от продажбата на устройства за дома

Близо 30 милиона лева за три месеца

Това се явява още един пазар с устойчив растеж за решенията за сградна автоматизация на Шелли. Допълнителен ръст на пазара на балконни електроцентрали в Германия се очаква с влизането в сила на нови разпоредби от 1 януари 2024 г., които в бъдеще ще позволят по-голям капацитет на производство на електроенергия до 800 вата. Освен това, ще бъдат премахнати бюрократичните пречки и ще бъдат опростени процедурите за регистрация.

Според проучване на Берлинския университет за приложни науки (HTW) броят на инсталираните само в Германия балконни електроцентрали вече се е увеличил почти двойно до 190 000 за периода 2020-2021 г.

Освен това повече от две трети от ново инсталираните системи за слънчева енергия на частни сгради в Германия вече са комбинирани с домашно съхранение на енергията.

Според браншовата асоциация SolarPower Europe (SPE) през 2021 г. Германия е била най-големият пазар в Европа с пазарен дял от 59%, следвана от Италия с 14% и Австрия с 6%, а Швеция и Полша са имали най-високи темпове на растеж. Експертите очакват среден годишен ръст от над 29% в цяла Европа до 2026 г.

Zendure е бързоразвиващ се стартъп в областта на енергийните технологии, базиран в технологичните центрове на Силициевата долина, САЩ, и с офиси в района на Големия залив, Китай, както и в Япония и Германия. Основана през 2017 г., компанията има богат и задълбочен опит в производството на чиста енергия, както и в системите за съхранението на енергия за дома и захранването на мрежата, и притежава множество патенти и награди.

Системата за съхранение на енергия SolarFlow balcony превръща слънчевата светлина в безопасен, надежден и дълготраен източник на енергия, а SuperBase V предлага "plug-and-play" система за съхранение на енергия за целия дом.

"Алтерко" придобива 60 процента от словенския конкурент GOAP в сделка за €2милиона

Българската "Алтерко" придобива 60 процента от словенски конкурент в сделка за €2 милиона

Пазарната капитализация на българския производител е в размер на 370 милиона лева, според БФБ

Димитър Димитров, изпълнителен директор на "Шелли Груп" АД, коментира относно сътрудничеството в областта на научноизследователската и развойната дейност с Zendure: "Това партньорство още веднъж демонстрира нашия опит в лесното интегриране и съвместимостта с хардуер и софтуер от широк кръг производители и широката приложимост на нашите решения за сградна автоматизация, които отчитат, както предпочитанията на потребителите, така и енергийната ефективност, за да осигурят реална добавена стойност. Още по-удовлетворени сме, че в бъдеще заедно със Zendure ще можем да предлагаме на крайните потребители решения за интелигентно управление на енергията, например за балконни Shelly Group PLC електроцентрали. Въз основа на опита ни с професионалните потребители искаме да поставим нови високи стандарти за качество и на този пазар."

Финансовата картина за Шелли?

След толкова голям ръст в книжата на Шелли, най-вероятно много инвеститори си задават въпроса - надценени ли са акциите на компанията. В опит да ви помогнем сами да намерите отговора на този въпрос, ще се обърнем към някои от основните финансови коефициенти и оценки на компанията, въз основа на данни от финансовото издание simplywall.st.

Съгласно данни на изданието, акциите на Шелли се търгуват с 21.1% под своята "справедлива стойност", изчислена на 70.01 лева. През последната една година печалбата се е повишила с 45.1%.

И макар съотношението цена-печалба от 39, да изглежда високо, спрямо средните за индустрията от 24.4, както и 17.4 за производителите на електроника в Европа, то до голяма степен тази премия се предопределя от перспективите за ръст на резултатите на компанията през следващите години. Очакванията са приходите и печалбите на компанията да продължат да растат със стабилни темпове през следващите три години - със съответно 26.8 и 37.7% на годишна база, което е близо два пъти по-високо от темповете на растеж на съответния сектор. За сравнение, приходите на българските компании се очаква да растат със 17.2% годишно, както и с близо 20% на сектора. За сравнение печалбите на родните компании се прогнозира да се повишават със 10.2% през следващите три години.

След три години се очаква възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) да е при ниво от 40% при компанията, спрямо 12.7% за индустрията.

Трябва да отбележим обаче и факта, че някои експерти са относително предпазливи относно акциите на компанията. Средната оценка за следващата една година за акциите, на база на мнението на двама анализатори е - 54.18 лева (според данни на simplywall.st), което е с около 2% под текущите нива на търговия на акциите на компанията.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на акции на Шелли на българския капиталов пазар.