Една от най-бързо растящите компании в България - "Алтерко", ще увеличи капитала си със служителски акции и ще смени името си. Това разкрива покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите, публикувана в Търговския регистър.

"Алтерко" е софтуерна компания, чиято активност е създаването и търговията на лични марки артикули от бранша за интернет на нещата, както и за автоматизиран надзор над дома и офиса. Компанията е учредена в България, но производството й е в Азия.

Първото предложение е името на дружеството да се промени на "Шелли Груп" - по бранда на най-популярните му продукти за автоматизация на дома Shelly.

Снимка 534077

В тази връзка ще се променя и устава, където да се отрази новото име на компанията. Предвижда се и избор на регистриран одитор за 2023 година. Предложението на ръководството на компанията е това да е "Делойт Одит" ООД.

Българската "Алтерко" отчита над 60% ръст на приходите от продажбата на устройства за дома

Българската "Алтерко" отчита над 60% ръст на приходите от продажбата на устройства за дома

Близо 30 милиона лева за три месеца

Компанията планира да увеличи капитала си от 17 999 999 лева на до 18 050 980 лева чрез публично предлагане на 50 981 броя безналични, обикновени, поименни акции с право на глас, право на дивидент и на ликвидационен дял с номинална и емисионна стойност по 1 лев всяка.

Акциите на дружеството ще могат да се закупуват само от служители на дружеството, наети към 31 декември 2022 година. Всеки служител може да запише минимум 1 акция. Предлагането ще се счита за успешно при записването на поне 1 акция.

"Карол" АД е инвестиционният посредник, който обслужва процедурата. Седмица преди това извънредно общо събрание акционерите ще гласуват по 25 стотинки брутен дивидент на акция за 2022 година.

Дружеството обяви, че цели приходи от 200 милиона евро към 2026 година, след като отчетът за първото тримесечие показа силен ръст на продажбите и печалбата. Акциите на компанията поскъпват с над 24% в последната година, а пазарната капитализация достига 421,2 милиона лева.

През април "Алтерко" обяви, че е реализирала ръст от над 60% в приходите от продажби на IoT устройства и свързаните с тях услуги. Данните се отнасят за първото тримесечие на 2023 година и са на базата на същия период през 2022-а. Приходите от продажбите са в размер на 27,8 милиона лева

"Алтерко" придобива 60 процента от словенския конкурент GOAP в сделка за €2милиона

Българската "Алтерко" придобива 60 процента от словенски конкурент в сделка за €2 милиона

Пазарната капитализация на българския производител е в размер на 370 милиона лева, според БФБ