Все повече експерти от криптоиндустрията предполагат, че по-нататъшно понижение на цената на най-популярната криптовалута - Биткойн, може да има последици в различни сектори на криптовалутната индустрия, като засегне по-специално миньорите. И говорейки да добив, все по-важно е да се проучи дали той остава печелившо начинание, пише CryptoDNES.

Последните данни сочат, че капитулацията на миньорите е била сравнително ниска през последните пет години

Снимка 599529

Източник: Wasabi

Капитулацията на миньорите се отнася до ситуация, при която миньорите на Биткойн спират или намаляват дейностите си по добив поради неблагоприятни пазарни условия, обикновено породени от спадащи цени на Биткойн или нарастваща трудност на добива.

Долар, подкрепен с Биткойн: Ето кой предлага тази нестандартната идея

Долар, подкрепен с Биткойн: Ето кой предлага тази нестандартната идея

Възможно ли е това и до какво би довело?

Фактът, че капитулацията на миньорите е сравнително кратка през последните години, предполага, че миньорите са проявили забележителна устойчивост, като са избрали да продължат дейността си по добив въпреки потенциалните предизвикателства в екосистемата за добив на BTC.

Съществува вероятност условията за миньорите да се влошат в бъдеще, което да доведе до засилване на натиска за продажби. Една от причините, които допринасят за този нарастващ натиск върху продажбите на Биткойн, са нарастващите трудности, пред които са изправени миньорите. С нарастването на трудността на добива става все по-трудно да се добиват нови BTC.

По-високи оперативни разходи и намалени възнаграждения за добив

Това може да накара някои миньори да продават по-голяма част от добитите Биткойн токени, за да покрият разходите си. Повишената активност на продажбите може впоследствие да доведе до увеличаване на натиска на продажбите на пазара.

Освен това нарастващият хашрейт, който измерва изчислителната мощност, използвана при добива, също може да допринесе за по-голям натиск върху продажбите на миньорите.

Засилена конкуренция

За да останат конкурентоспособни, миньорите могат да инвестират в по-мощно и скъпо оборудване, като по този начин се изправят пред допълнителен финансов натиск.

Вследствие на това може да им се наложи да продават повече от добитите от тях монети, за да покрият тези разходи, което допълнително ще повиши натиска върху продажбите на пазара.

Като се имат предвид тези фактори, приходите, генерирани от миньорите, са намалели значително. А бъдещето остава някак несигурно.

Новата валута на БРИКС, която може да повлияе на Биткойн

Новата валута на БРИКС, която може да повлияе на Биткойн

Предстоящата среща на върха на икономическия съюз БРИКС през август може да въздейства на най-популярната криптовалута