Санкциите на Магнитски акт удрят върху засегнатите от тях лица най-вече, чрез ограничаване и забрана на разплащанията. И българските банки, под надзора и с регулативната помощ на БНБ, стриктно спазват тези процедури. Това става ясно от разпространеното днес съобщение на Централната ни банка. В него се казва:

"Във връзка със запитвания и коментари относно прилагането на ограничителни мерки спрямо лицата, включени в списъка със санкции на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на САЩ, Българската народна банка (БНБ) информира следното:

  • БНБ прилага ограничителни мерки при сделки и операции в съответствие с установените вътрешни правила и процедури и изискванията на Закона за мерките срещу изпиране на пари.
  • Съгласно изискана от банките и получена в БНБ информация, всички банки в страната с открити сметки и делови взаимоотношения с горепосочените лица вече са предприели необходимите ограничителни мерки, включително блокиране на сметки, блокиране на карти, наложени запори и закриване на сметки. Някои от тези мерки са предприети предварително на други основания преди публикуването на списъка на OFAC.
  • Установените вътрешни правила и процедури в банките и действащата нормативна рамка дават възможност за прилагане на предвидената в Закона за мерките срещу изпиране на пари процедура. Тази процедура включва уведомяване от банките на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС), спиране от ДАНС на определена операция или сделка за срок до 5 работни дни, уведомяване от ДАНС на прокуратурата, искане от прокуратурата пред съответния съд за налагане на запор или възбрана, произнасяне от съда в срок до 24 часа.
  • В допълнение към това БНБ изпрати до всички банки указания за допълнителни действия и мерки по отношение на клиенти на банките, включвани в списъци на OFAC или аналогични списъци на Министерството на финансите на Република България.
  • БНБ информира Министерския съвет, Министерството на финансите, Министерството на правосъдието, Министерството на външните работи, Министерството на вътрешните работи и ДАНС за указанията, изпратени до банките. БНБ също подчерта необходимостта да бъде ускорена подготовката на законодателно решение, свързано с прилагането на подобни ограничителни мерки, предприемани от други държави, на национално ниво, с оглед неговото внасяне без допълнително забавяне в следващото Народно събрание".

Съобщението дава да се разбере, че санкциите не могат да засегнат вече дадени кредити, които се обслужват редовно, както и влезли в сила търговски взаимоотношения, освен ако в съответните кредитни и търговски договори, няма изрична клауза, че те се прекратяват при обстоятелства като Магнитски акт.

Разбира се ограничаването на плащанията на засегнатите от санкциите лица само по себе си е изключително тежка мярка. НО в съобщението на БНБ се казва нещо много важно, за което сайтовете на "Уеб Медия Груп" първи писаха. И то е че трябва да се създаде специален законов протокол, който да регламентира правата и задълженията на всички държавни и общински институции, както и на частните юридически лица в такива ситуации.