Българската народна банка (БНБ) обяви пакет от мерки на обща стойност от 9,3 милиарда лева, които да подкрепят банковата система у нас.

"Мерките целят едновременно запазването на устойчивостта на банковата система и засилване на нейната гъвкавост за намаляване на негативните ефекти от ограниченията, произтичащи от пандемията, за гражданите и фирмите", посочват в официално съобщение от финансовата институция.

Най-голямата част от тази сума - 7 милиарда лева, ще бъдат използвани за увеличаване на ликвидността на банките в страната. За целта ще бъдат намалени чуждестранните им експозиции.

1,6 милиарда лева ще бъдат използвани за капитализиране на пълния обем на печалбата в банковата система. В допълнение ще бъде отменено готвеното увеличение на антицикличния капиталов буфер през 2020 и 2021 година в размер на 700 милиона лева.

АИКБ: Властта готви икономическо самоубийство

АИКБ: Властта готви икономическо самоубийство

Бизнесът ще трябва да внася авансово данъци през 2020 г. на база резултати от 2018 г., гласи предложението на управляващите

"Наред с това БНБ прилага допълнителни мерки, с които гарантира безпроблемното функциониране на валутния борд, наличнопаричното обращение, платежните системи и банковия надзор", става още ясно от съобщението.

От централната банка посочват, че са в постоянен контакт с Европейската система на централните банки и Европейския банков орган за координиране на действията в настоящата ситуация.

"БНБ следи много внимателно ситуацията и има пълната готовност да предприеме допълнителни мерки, ако такива мерки се наложат. В същото време, БНБ призовава за въздържане от предложения за административни и законодателни решения, които могат да имат разрушително въздействие върху финансовата система на държавата", допълват още от институцията.

Държавата поема 60% от заплатите на служители в засегнати от извънредните мерки фирми

Държавата поема 60% от заплатите на служители в засегнати от извънредните мерки фирми

Правителството ще осигури ликвидна подкрепа за тези бизнеси и през Българската банка за развитие