Централната банка на страната прие ключова Наредба за допълнение на Наредба № 39 на Българската народна банка за номиналната стойност, съдържанието, формата и дизайна на банкнотите и монетите, пускани вобращение. С допълнението в наредбата се предвижда възможността БНБ да пуска в обращение до 6 (шест) възпоменателни монети годишно с определен тираж и до 4 (четири) възпоменателни монети годишно без определен тираж. Според сегадействащото законодателство Българската народна банка има право да пуска в обращение до 6 възпоменателни монети годишно.

От началото на годината БНБ е пуснала в обращение общо 3 възпоменателни монети.

Първата за годината монета от серията "Българско възраждане" на тема "175 години от рождението на Христо Ботев" беше пусната в обращение на 3 януари, като опашки пред БНБ се образуваха още от полунощ. Тази монета се продаваше на цена 114 лева.

От 6 февруари 2023 г. Българската народна банка (БНБ) пусна в обращение и втората възпоменателна монета за тази година. Темата на монета беше "200 години от рождението на Найден Геров" от серията Българско възраждане. Номинална стойност на сребърната монета е 10 лева, а пробата й 999/1000. Цената на монетата при пускането ѝ в обращение е 114 лева.

БНБ пуска в обращение нова възпоменателна монета: Колко печелят спекулантите от препродажба на монети?

БНБ пуска в обращение нова възпоменателна монета: Колко печелят спекулантите от препродажба на монети?

Новата монета ще бъде в обращение от 6 февруари

Третата възпоменателна монета, която БНБ пусна в обращение тази година беше на тема "100 години от основаването на Българския олимпийски комитет". Цената на сребърната монетата при пускането й в обращение беше 132 лева.

Освен предмет на интерес за колекционери и метод за съхранение на стойност, ценните монети се купуват и от спекуланти, които в последствие ги препродават на значително по-високи цени. По закон всеки клиент (физическо или юридическо лице) може да закупи от касите на БНБ само по 1 монета, независимо дали закупува от свое име и за своя сметка или от името и за сметка на друг.

Проверка на money.bg по сайтовете за аукциони и безплатни обяви показа, че и в моментите се търгуват с надценка от минимум 100%.