От началото на декември миналата година Булбанк стартира издаването на кредитни карти Visa и MasterCard с чип. Поетапно всички кредитни карти, при изтичане срока на валидност, ще бъдат подменени с чип-карти, като е възможна и подмяна преди края на срока, ако клиента пожелае, заплащайки минималната такса по тарифата на банката.

До момента вече са издадени близо 1000 кредитни карти, които освен традиционната магнитна лента имат и чип.

Паралелно с издаването на чип-карти, приключи и обновяването на мрежата от банкомати на Булбанк, които обслужват подобни карти.

Създадена е организация за поетапно модернизиране на мрежата от ПОС-устройства на Банката. Банкоматите на HVB Bank Biochim и Хеброс Банк, които също са част от UniCredit Group в България, са подготвени да обслужват чип карти, а ПОС терминалите на двете банки са в процес на миграция. Със сливането на трите банки всички картови продукти на новата банка ще бъдат с чип и ще имат максимална защита.

Вградената компютърна чип технология в картата прави практически невъзможно копирането на данните от нея върху друг носител, за разлика от досега използваните карти с магнитна лента. В чипа се кодират уникални за картата данни, които са известни единствено на Банката-издател и се изискват за извършването на всяка транзакция.