Дания е страната в Европейския съюз (ЕС), която задържа основните си лихви на негативна територия за рекордно дълъг период. И това определено се отрази на финансовото състояние на богатите. От доклад на Датския икономически съвет обаче става ясно, че те са ощетили по-бедното население.

Между 2007 и 2014 година разходите за лихви в Дания са намалели значително, като това е донесло забележително нарастване на капиталовите приходи.

Експертите обаче посочват, че отново те са довели до много по-значителен ръст на тези приходи за сметка на разполагаемия доход, което от своя страна е задълбочило неравенството между богатото и бедното население на страната.

Взаимосвързаността между двете явления обаче не е нещо ново. Миналата година точно нея изследват от европейския мозъчен тръст "Брьогел", базиран в Брюксел.

В техен доклад се посочва, че "ниските лихви, закупуването на активи и други подобни мерки на монетарната политика стимулират цената на активите, като от тях се възползва по-богатият сегмент на обществото в краткосрочен план".

Според бившия председател на Федералния резерв на САЩ Бен Бернанке обаче тези аргументи не отчитат пълния ефект на монетарната политика.

"Правилната политика в действителност предпазва равенството, чрез насърчаване на по-голяма икономическа стабилност и гарантиране на просперитет на икономиката", обяснява той, цитиран от Bloomberg.

Заедно с това тя трябва да доведе до нарастване на инфлацията, което от своя страна да намали тежестта на дълга за по-бедното население, както и да стимулира създаването на нови работни места. Този ефект обаче все още не се е проявил в Дания, където годишната инфлация върви надолу от момента, в който основните лихви за първи път са били поставена на ниво под нулата.

Бернанке допълва още, че до голяма степен неравенството в обществото винаги е много по-дългосрочен тренд, започнал години назад в резултат на дълбоки структурни промени.

И все пак Дания продължава да бъде на трето място по равенство сред държавите в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), макар от 90-те години насам неравенството в държавата бавно да нараства.