"Обединени патриоти" са внесли проект за изменение на Закона за местните данъци и таксти (ЗМДТ), според което автомобилите с фабрични или добавени газови уредби, вписани в талоните, ще плащат наполовина по-нисък данък. Идеята на десетимата вносители е мярката да влезе от догодина.

Патриотите не внасят предложението за пръв път. То беше изложено още преди две години, когато методологията, по която се определя цената на данъка, беше променена с въвеждането на екологичен компонент.

Затова в настоящия си вид законът наказва автомобилите в зависимост от екологичната категория, без оглед на какъв вид гориво се движат те. В момента действащите граници на коефициентите са: 1,1 - 1,4 до Евро 3; 1,1 - 1 за Евро 4; 1 - 0,8 за Евро 5; 0,6 - 0,8 за Евро 6 и 0,4 - 0,6 за EEV. Това е факт, отразен и от депутатите:

"Доказан факт е, че тези автомобили не замърсяват околната среда или замърсяват в най-малка степен", пише в мотивите към законопроекта. "Именно заради това не е правомерно налагането на нова компонента от "екологичен коефициент" за тези ППС."

Правителството направи първата правилна мярка до момента: понижаването на данъците

Правителството направи първата правилна мярка до момента: понижаването на данъците

Реториката на финансовото министерство обаче може да изиграе лоша шега на икономиката

Те припомнят също, че екологичността на едно превозно средство може да се докаже по всякакъв начин, освен чрез сертификата на самото превозно средство, респективно вписването на наличие на газова уредба в талона би било достатъчно, за да се покаже, че автомобилът не замърсява в толкова голяма степен околната среда, смятат още депутатите.