БНБ обяви, че ще проведе аукцион за пласирането на втори транш на облигационната емисия, която Министерството на финансите пусна още през януари 2020-а. Става дума за петгодишни съкровищни облигации с фиксиран лихвен процент от 0.01% годишно.

Януарският транш на емисията бе за 200 млн. лева, при чието пласиране Министерството на финансите успя да постигне отрицателна доходност.

При аукциона, който ще се проведе на 6 април 2020-а, Министерството на финансите ще предложи втори транш от същата емисия, при същите условия, чийто номинал отново ще е 200 млн. лева. Така общият обем на съкровищните облигации от тази емисия ще достигне от 400 млн. лева.

За разлика от първия транш, който явно бе пуснат като част от програмата, за рефинансиране на падежиращия в началото на февруари 2020-а дълг от 400 млн. лева, сегашният транш не е пряко свързан с настъпващи погасителни вноски. Следващият голям падеж на държавни облигации е в средата на юли и е за 313.11 млн. лева. Явно вторият транш е предназначен за покриване на временни финансови разриви в паричните потоци на бюджета, което е обичайна практика, наложена още преди близо четвърт век.

След погасяването на падежа през юли 2020-а го края на годината българската държава, поне според публикуваните от Министерството на финансите данни, няма големи плащания по обслужването на дълга. Обслужването му всъщност не представлява проблем от началото на това хилядолетие.

На фона на настоящите събития обаче въпросът е дали правителството ще продължи политиката си на нулево нарастване на дълга, която следва от 2017-а насам, или ще прибегне към увеличаването му като източник на средства за финансиране на широкомащабна програма за справяне с икономическите последствия от коронавируса.