Общият дълг на жителите на чужди държави към Русия през 2022 г. се е увеличил с $2,3 млрд. (или 8,7%) и в края на миналата година е достигнал $28,9 милиарда, съобщава RBC. Такива данни разкрива Световната банка  в годишната си публикация за статистиката на дълга на развиващите се страни (Институцията събира тези данни от страните длъжници в продължение на десетилетия - обикновено предоставяни от техните финансови министерства и централни банки, но също така и източници от Банката за международни разплащания и "пазарни данни").

Според Световната банка в края на 2022 г. общо 37 държави са имали неизплатени задължения към руски кредитори. Тези показатели означават дълга на всички жители на тези държави към жители на Русия, подлежащ на изплащане във всяка валута, стоки или услуги. Световната банка не разполага с данни за външните дългове на Куба и Венецуела.

Най-големите длъжници на Русия към края на 2022 г. са:

 $8.24 милиарда - Беларус;

 $5.86 милиарда долара - Бангладеш;

 $3.75 милиарда - Индия;

 $1.82 милиарда - Египет;

$1.39 милиарда - Виетнам.

Някои от дълговете към Русия, като този на Йемен, датират от началото на 90-те години.

Двустранните дългове към Русия са замразени на едно и също ниво в базата данни на Световната банка от много години (например Камбоджа - $458 млн. - от 2007 г., Сирия - $525 млн. - от 2011 г.). Липсата на точни данни може да окаже влияние: например за Сирия показателите са оценки на служители на Световната банка (самата страна не предоставя такива данни), видно е от документацията на Световната банка.

Колко нов държавен дълг ще може да емитира страната ни през 2024-а

Колко нов държавен дълг ще може да емитира страната ни през 2024-а

Какво реши парламентът при гласуването на Държавния бюджет

Лъвският дял от общия дълг (28 милиарда долара) в края на 2022 г. е дългосрочен дълг, тоест дължим след година или повече (т.е. от 2024 г.). От друга страна, по-голямата част от него представлява "държавен и държавно гарантиран двустранен дълг, включително заеми от правителства (в този случай руското правителство) и техните агенции, автономни органи и официални експортни кредити агенции."

Що се отнася до дълга към руски частни кредитори, включително търговски банки, базата данни на Световната банка съдържа информация само за наличието на такъв дълг към края на 2022 г. от страна на длъжници в Аржентина (около $8 милиона), Кот д'Ивоар ($41 милиона) и Турция (50 милиона долара).

През 2022 г., както следва от данните на Световната банка, руските кредитори са предоставили приблизително 4,26 милиарда долара на суверенни и квазисуверенни (под държавни гаранции) кредитополучатели, включително:

$1,5 милиарда - Бангладеш;

$1,3 милиарда - Беларус;

$867 милиона - Египет;

$505 милиона - Индия;

около $100 милиона - Сърбия, Турция и Узбекистан.

Според Световната банка Русия осигурява 8% от държавния и държавно гарантирания дълг на Бангладеш. За Беларус този дял е 43%, Индия - 2%, Сърбия - 4%, Сомалия - 15%, Сирия - 15%, Виетнам - 3%, Йемен - 18%. Въпреки че жителите на Беларус взеха назаем 1,3 милиарда долара през 2022 г., те изплатиха 1,6 милиарда долара през същия период, което доведе до намаляване на общия им дълг към Русия (от почти 8,5 милиарда долара на 8,24 милиарда долара).

Глобалният дълг удари нов рекорд: $307 трилиона. Какво го подхранва?

Глобалният дълг удари нов рекорд: $307 трилиона. Какво го подхранва?

Като дял от световния брутен вътрешен продукт, глобалният дълг се покачи до 336%

Какви данни за междудържавните дългове разкрива Русия?

Министерството на финансите на Русия традиционно не разкрива данни за конкретни страни длъжници. Банката на Русия последно публикува информация за дълга на нерезиденти към руски държавни органи към 1 януари 2022 г. - тогава той беше оценен на приблизително $49 милиарда.