Максималният размер на държавния дълг на България не може да надвишава 48 млрд. лв., решиха депутатите на днешното си заседание, при гласуването в пленарна зала на второ четене на Държавния бюджет за 2024 гдина.

Може да се еметира нов дълг за годината до 11,07 млрд. лева. Минималният размер на фискалния резерв на страната ни към 31 декември 2024 трябва да е 4,5 млрд. лв. - каквото сума се залага по това "перо" вече години наред.

Общият лимит на капиталовите разходи по консолидираната фискална програма е определен на почти 9,99 милиарда лева.

Депутатите приеха еднократната помощ при раждане на дете да бъде 375 лв., а 900 лв. ще се дават за второ дете. Еднократната помощ за ученици е 300 лв.

Решено беше да започне изграждане на Национална многопрофилна детска болница в София "след създаване на необходимите условия".

Министърът на финансите Асен Василев влезе в спор с председателя на Здравната комисия в парламента Костадин Ангелов за това, дали е определен терен за изграждане на детската болница.

"За момента още няма избран терен за болницата. Ако не се избере терен, няма да тръгне и проектирането", каза Василев.

А на притесненията на опозицията, че не е посочена точна сума за строителството на болницата, министър Асен Василев отговори, че "пари няма предвидени в бюджета, защото те са дадени с предишни бюджети. Това, което този текст казва е, че най-накрая тази работа трябва да се свърши, за да могат да бъдат дадени допълнителните средства вече за самото изграждане - освен тези, които са дадени за проектиране".