Министерството на финансите съобщи, че на 11 април е пласирало успешно ДЦК за 500 млн. лв. съвкупна номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер на 0,88 процента. Става дума за облигации от преотворена емисия на ДЦК със срок на погасяване от три години и половина.

"Общият размер на подадените поръчки достигна 752,35 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,50. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 65 базисни точки, като на предходния аукцион за същата емисия, проведен през месец март 2022 г., спредът към германските федерални облигации беше в размер на 81 базисни точки", пишат от финансовото ведомство.

Това което не се казва в съобщението за успешната емисия е че средната доходност при която тя е реализирана е с 60% по-висока от доходността - 0.55% годишно, постигната при пласирането на същите тези облигации със същия обем през март тази година.

Разлика от 0.33 процентни пункта си е точно 60% ръст. При това покритието със заявки - 1.5 през април, независимо сериозно нарасналата доходност е доста по ниско от покритието през март - 1.93 пъти.

Въпреки това самият факт, че правителството е успяло да пласира нещо при доходност под един процент годишно си е успех при сегашните обстоятелства. Особено на фона на шумния провал на емисията от 10.5 годишни облигации, която пропадна преди седмица.

Пропадна не само защото заявките бяха по-малко от предложения обем, но и защото средната доходност, която купувачите предложиха за държавните ценни книжа със срок от десет години и половина бе 2.45 процента.

Това е повече от доходността от 2.33%, по която се продават италианските десетгодишни облигации. Нищо, че италианския държавен дълг е над 150% от БВП. За аналогичните (десетгодишни) германски ДЦК въобще няма да говорим, те са под 0.9% годишно.

И така, трябва през сълзи да се смеем на дълговата политика на нашето правителство, което не може да ни предложи нищо по-добро от това да заменя средносрочен дълг с краткосрочен, при това с бързо растяща доходност. И то в ситуация в която само банките имат 8 млрд. лева свободен ресурс, който държат на отрицателна доходност.