Нетната стойност на активите на една акция в "Експат Глобално Изкуство" (Expat Global Art) е нарснала с 26,6% от създаването му през март 2019 г. до края на юни, съобщиха от управляващото дружество.

До момента фондът е продал 22 произведения от портфейла си, като е постигнал печалба от средно над 50% спрямо цените, на които произведенията са били закупени.

"Експат Глобално Изкуство" е първият в България и Източна Европа фонд за инвестиции в изкуство. Той дава възможност на широк кръг инвеститори да печелят от изкуството като отделен инвестиционен клас. "Изкуството е смятано за атрактивна инвестиция, слабо корелирана с другите активи като акции, облигации, имоти и други", посочват от компанията.

Портфолиото на "Експат Глобално Изкуство" се състои от предмети на изкуството с художествен, нумизматичен, филателен и др. характер, като акционерите печелят от покачването в цените на тези произведения в средносрочен и дългосрочен план. До момента фондът има около 400 творби, които могат да бъдат разгледани на сайта www.expatglobalart.com.

Част от стратегията на фонда е също така да купува изкуство на пазари, където цените са ниски (какъвто е българският, например) и да продава на пазари с установени традиции за колекционерство и в пъти по-високи цени, каквито са пазарите в Западна Европа и САЩ.

Първият фонд за инвестиции в изкуство в Източна Европа стартира в България

Първият фонд за инвестиции в изкуство в Източна Европа стартира в България

Колекцията от активи на инвестиционния фонд включва произведения от различни автори, период и стил