В последно време се променя профилът на българския длъжник. Докато по време на кризата това е бил мъж над 40 години, с добро образование и професия, често собственик на бизнес, взел кредит на ръба на възможностите си, от миналата година насам се очертава профил на младия човек – мъж между 18 и 30 години, със средно образование и без постоянна трудова заетост.

От друга страна банковите задължения трайно се завръщат в портфейлите на домакинствата, сочи анализ на колекторските агенции. 

Тенденциите при необслужваните задължения през първото полугодие очерта  в ефира на БНР  Райна Миткова – Тодорова, председател на Асоциацията на колекторските агенции у нас.

Според експерта, този млад човек тегли потребителски кредит или бърз кредит, за да подобри стандарта си на живот. Какво се има предвид под този по-добър стандарт на живот? Оказва се, че основно тези пари се харчат за един красив, скъп мобилен телефон. Харчат се пари  и за други  технологични новости. Не на последно място започнаха да се теглят и заеми за почивка. 

Тези млади хора трудно си правят сметката дали могат да върнат взетите пари, защото всеки необслужван кредит влиза в тяхната кредитна история, твърди Тодорова.

Средно задълженията на домакинствата за първото полугодие възлизат на 1104 лева срещу 755 лева за миналата година. Това обаче не означава, че много сме задлъжнели, а сочи промяна в структурата за какво дължим – разликата от близо 50 на сто се формира от нов тип кредитни продукти – най-вече потребителски заеми и кредитни карти, обясни  Райна Тодорова:

Докато през предходните няколко години дължахме основно за битовите сметки и задълженията по потребителски кредити и кредитни продукти бяха много малко, през последните две години има раздвижване, което накара домакинствата по-смело да теглят заеми. По-големият размер се формира основно от банковите задължения, които трайно се завръщат в портфейлите на домакинствата.

Нивата на събираемост вървят във възходяща тенденция и се връщат към стойностите от годините преди кризата, сочат данните на колекторските агенции. Картината на пазара на междуфирмената задлъжнялост обаче не е добра и там няма голямо раздвижване.