Българите, живеещи зад граница, са изпратили 869 милиона евро или над 1,700 милиарда лева на близките си в страната през 2016 година. По-голямата част от тази сума или 552 милиона евро идва от държави в границите на Европейския съюз (ЕС).

Това показват данни на европейската статистическа служба Евростат. Според тях по този показател страната ни се нарежда на четвърто място сред държавите членки.

Изчисленията за миналата година сочат, че българите, живеещи в страни извън съюза, са изпратили значително по-малка сума - 317 милиона евро. Тя обаче е цели 35 пъти по-голяма от парите, които са били изнесени от България.

От Евростат отчитат, че те възлизат на 9 милиона евро за разглеждания период, като тук обаче по-голямата част или в размер на 6 милиона евро е потокът за страни извън ЕС. В съобщението на статистическата служба се посочва, че по-голямата част от тези трансфери са от страна на мигранти към техните близки в родината им.

Снимка 323355

Източник: Евростат

На първите три места в това отношение са страни, чийто емигранти са сред най-многобройните в съюза. Става въпрос за Полша и Румъния, в които общите изпратени средства възлизат на съответно 2,822 милиарда евро и 2,236 милиарда евро. Между тях се нарежда Португалия с резултат от 2,809 милиарда евро.

От друга страна отрицателен е потокът в 12 страни членки, като най-голям е размерът във Франция - минус 9,420 милиарда евро. След това са другите големи икономики, като Великобритания, Германия и Италия.

"През 2016 година потокът от средства, изпратени от граждани на ЕС към държави извън съюза, посочени като лични трансфери, възлизат на 30,3 милиарда евро в сравнение с 31,5 милиарда евро през 2015 години", посочват от Евростат. От друга страна "влезлите" в съюза средства се изчисляват на 9,9 милиарда евро.