Европейският съюз ще започне преглед на преките чуждестранни инвестиции от трети страни във всички 28 държави членки от април. Целта на Брюксел е да защити европейската сигурност, обществения ред и стратегическите интереси, става ясно от документ на Европейската комисия.

Европейските министри одобриха инициативата във вторник, предложен първоначално от Комисията през 2017 година.

"С новата рамка за проверка на инвестициите сега сме много по-добре подготвени, за да гарантираме, че инвестициите, идващи от страни извън ЕС, всъщност са от полза за нашите интереси", заявява в изявление председателят на Комисията Жан-Клод Юнкер.

Проверките имат за цел да дадат на страните от ЕС инструмент за намеса в случаите на преки чуждестранни инвестиции в стратегически активи, особено ако те се извършват от контролирани от държава или от държавно финансирани предприятия.

Този ход е отговор на притесненията на някои правителства от ЕС, по-специално Франция и Германия, за вложенията от Китай, които предоставят на Пекин достъп до ключови технологии чрез придобивания на европейски компании.

"Видяхме неотдавнашно увеличение на инвестициите в нашите стратегически сектори и това доведе до здравословен обществен дебат по въпроса. С тази нова рамка ние сме в много по-добра позиция да наблюдаваме чуждестранните инвестиции и да защитаваме нашите интереси," казва комисарят по търговията Сесилия Малмстрьом.

Рамката ще създаде механизъм за сътрудничество, при който страните от ЕС и Комисията ще обменят информация и ще изразяват опасения, свързани с конкретни инвестиции, и ще позволят на Комисията да издава становища, когато дадена инвестиция представлява заплаха за сигурността или обществения ред на повече от една държава.