Докато големите икономики са изправени пред по-висока от очакваната инфлация и продължаващи проблеми в доставните вериги, Европейската централна банка запазва позицията си. В четвъртък институцията потвърди, че леко забавя програмата за количествени улеснения, но лихвите остават без промяна, предава The New York Times.

През септември потребителските цени в еврозоната нараснаха с 4,3 процента спрямо същия месец на миналата година - 13-годишен рекорд. Икономиката се възстановява от пандемията, но търсенето на стоки затруднява доставните вериги.

Централната банка изчислява, че износът на еврозоната щеше да е със седем процента по-висок през първото полугодие на 2021 г., ако проблемите в доставните вериги не съществуваха. За сравнение, изчислява се, че в останалата част от света те щяха да са с 2,3 процента по-високи.

Програмата за изкупуване на (най-вече) правителствени облигации на стойност €1,85 трлн. ще продължи поне до март догодина, а инвеститорите очакват да разберат дали тя ще бъде продължена. Очаква се тази тема да бъде дискутирана в централната банка през декември, когато вече ще има нови данни и прогнози за икономическия растеж и цените.

Лихвеният процент по основните операции по рефинансиране и лихвените проценти по пределното кредитно улеснение и депозитното улеснение остават непроменени - съответно 0,00%, 0,25% и -0,50%.

Всички са притеснени от инфлацията — освен ЕЦБ

Всички са притеснени от инфлацията — освен ЕЦБ

Централната банка се опасява да не повтори стари грешки, но това носи собствени рискове