Българската фондова борса и инвеститорите изпратиха 2017 г. с ръст на индекса Sofix от 15,77%. Лидер от 15-те компании в представителния индекс e "Еврохолд България" АД. Акциите на дружеството поскъпнаха с над 125% през изминалите 12 месеца до 1.47 лв. за акция. То стана част от индекса за първи път през миналата година.

От общо 15 дружества, акциите на 11 са повишили стойността си през изминалата година, докато на четири се търгуват на по-ниски стойности.

При шест от тях ценните книжа са покачили стойността си с двуцифрен процент. Освен "Еврохолд България" АД, това са "Доверие Обединен Холдинг" АД с 88,93%, ТБ "Първа инвестиционна банка" АД с 68,84%, "Софарма" АД с 43,76%, "Стара планина холд" АД с 23,42% и М+С Хидравлик с 21,53%, показват данните на Инфосток.

Спад отчитат "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ, "Индустриален холдинг България" АД, "Неохим" АД и "Сирма Груп Холдинг" АД.

По пазарна капитализация първа е ТБ "Инвестиционна банка" с 622 милиона лева, следвана от "Софарма" АД с 577 млн. лв.