САЩ е заел 4,2 трлн. долара през последните 12 месеца, с което националният дълг се изстреля до безпрецедентните 27 трлн. долара. Ето кой е купил това количество дълг.

През третото тримесечие Федералният резерв е купил дълг на стойност 240 млрд. долара и вече притежава 4,4 трлн. долара. Така централната банка вече е собственик на 16,5% от облигациите на САЩ - исторически рекордна стойност.

В резултат на масовото изкупуване на държавни ценни книжа, тя удвои количеството дълг, което притежава, само в рамките на последните 12 месеца, като всъщност болшинството от новите 2,4 трлн. долара, напечатани от Федералния резерв, бяха натрупани от март досега. Само през март всъщност централната банка закупи облигации на стойност 1,56 трлн. долара. През същия месец министерството на финансите емитира дълг в размер на 1,56 трлн. долара. Така на практика централната банка е монетизирала 100% от задълженията на САЩ, посочва финансистът Питър Шиф.

"Без Федералният резерв, който да излива трилиони долари на пазарите, свръхпредлагането на облигации ще срине цената им и ще изстреля лихвите по тях - нещо, което централната банка не може да си позволи да се случи", посочва той. "Затова тя монетизира дълга чрез количествени улеснения - тя изкупува държавните ценни книжа на отворените пазари с пари, напечатани от въздуха. Това създава изкуствено търсене, което също толкова изкуствено потиска лихвения процент."

Шиф припомня също, че когато тогавашният председател на Федералния резерв Бен Бернанке започна програмата за количествени улеснения през 2008 г., той обяви, че това не е монетизация на дълга и че ще е само краткосрочна мярка, след която централната банка ще продаде облигациите.

"Той каза още, че разликата между количествените улеснения и монетизацията на дълга е, че Федералният резерв не осигурява постоянен източник на финансиране на правителството", пише Шиф. "Днес вече знаем, че това не е така."

Същевременно централната банка изстреля счетоводния си баланс от около 880 млрд. долара преди Голямата рецесия до над 4,5 трлн. долара само до края на третите количествени улеснения. "Когато те се опитаха да увеличат лихвените проценти и да понижат отново баланса си години по-късно, пазарите се сринаха (през есента на 2018 г.). Централната банка успя да понижи баланси само до 3,7 трлн. долара, преди отново да започне програма за количествени улеснения", припомня Шиф.