Хората, които се интересуват от предложения от правителството проект за Бюджет 2022-а и мотивите към него, със сигурност вече са прочели становището на Фискалния съвет.

Финансисти: Бюджет 2022 стимулира растежа, но не може да ни храни

Финансисти: Бюджет 2022 стимулира растежа, но не може да ни храни

Хората привикват на получаване на пари и отказването не е толкова лесно

За всички останали трябва да е ясно, че то е важно, защото по закон Фискалният съвет е институционалния коректив на правителството именно за предлаганата от управляващите макрорамка и за направените на нейна база проекторазчети за сметките на държавната хазна. С други думи становищата на Фискалния съвет са призвани да се явяват като печат за качество, на проектодокументите даващи рамката на държавните харчове за годината.

А становището на Фискалния съвет за сегашния проект за Бюджета за 2022-rа е повече от критично.

Казано накратко, в него са посочени няколко съществени недостатъка в проектозакона регулиращ сметките на държавната хазна през 2022-а и макрорамката, на която тези сметки са построени.

Това са реалната опасност, заложеният ръст на Брутния вътрешен продукт, да не бъде постигнат, заложените политики на правителството да генерират допълнителен ръст на инфлацията и намаление на покупателната способност на гражданите, нарушаване на основни показатели за фискална стабилност, които да ни вкарат в процедура на свръхдефицит, заплаха за приемането ни в Еврозоната риск от прекалено бързото увеличение на дълга.

В становището са направени няколко основни извода, които цитираме дословно:

КНСБ: Бюджет 2022 не е заплаха за държавата

КНСБ: Бюджет 2022 не е заплаха за държавата

Споделят оценката на АИКБ, че капиталовите разходи не се изпълняват

1) Съветът счита, че в макроикономическата прогноза са заложени оптимистични очаквания за реален икономически растеж през 2022 г. Капиталовите разходи традиционно се характеризират с по-слабо от очакваното изпълнение.

Съществува и несигурност по отношение на Националната програма за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Същевременно високите равнища на цените, подкрепени от проинфлационната политика на правителството.

Всички тези фактори обуславят рискове пред реализиране на очаквания растеж.

2) Високият темп на инфлация в България изпреварва средния за Европа. Допълнителното му ускоряване с оглед на предложените политики рискува присъединяването на страната към еврозоната в обозримото бъдеще.

Напротив, овладяването на инфлацията следва да бъде сред основните цели на фискалната политика за предстоящите години, тъй като това е и един от критериите за сближаване, който трябва да бъде изпълнен за присъединяване към еврозоната.

3) В разглеждания период няма изгледи да се спази средносрочната бюджетна цел за България. Очаква се влошаване на структурния баланс до -3,3% при това, без да се вземат предвид фискалните мерки за овладяване на последиците от пандемията.

От Възраждане смятат Бюджет 2022 за притеснителен

От Възраждане смятат Бюджет 2022 за притеснителен

Според Цончо Ганев има от риск от непрозрачно разпределение на милиарди левове.

4) До 2022 г. е в сила дерогация на фискалните правила на европейско ниво, поради което анализът на съответствието с тях има информативен характер. Вижда се, че отклонението от някои от тях ще създаде предизвикателства за връщането на бюджетните показатели в допустимите граници в следващите години.