Ние сме заявили нашите намерения и позиция. Очакваме отговор. Наясно сме, че може да се наложи подготовка, която да трае от 6 до 12 месеца. Готови сме да минем през това с ясното разбиране, че то е нужно. Очакваме ясен ангажимент, че ако последното изискване бъде изпълнено, няма да се повтори случая с Шенген.

Това коментира министърът на финансите Владислав Горанов в Брюксел, където днес се провежда среща на Еврогрупата. По време на нея вероятно ще бъде обсъден въпросът за влизането на България в механизма ERMII и подготовката й за присъединяване към Еврозоната, както и към единния банков съюз.

Припомняме, че от Брюксел настояват страната ни първо да се присъедини към банковия съюз, а след това да приеме еврото. Целта на това е да се гарантира стабилността на банковата система. На въпрос по тази тема Горанов посочва, цитиран от "24 часа":

"Действително през 2014 година имахме криза с една от големите банки. Вътрешните стрес тестове не показаха проблеми с банковия сектор през 2016 година. Впоследствие имаше и оценки от Световната банка и Международния валутен фонд за цялостната финансова система. Заключенията са публични и не показват съществени проблеми.".

Министърът обаче акцентира върху това, че банковият съюз не е обвързан със споразумението за влизане в ERMII и "няма легална връзка с членствата".

"Затова няма никаква причина от нас да се изисква първо да сме в банковия съюз, въпреки че оценяваме, че е релевантно да си член на Еврозоната, ако си член и на банковия съюз. Друг е въпрокът как това да стане", казва още Владислав Горанов.