След като преди два месеца стана ясно, че кипърското дружество "Олимпик" не може да сключва повече нови застраховки у нас, то вчера се оказа, че и вече сключените стават невалидни. Това поставя в неприятна ситуация над 200 000 български шофьори, които трябва преждевременно да платят за нова полица "Гражданска отговорност".

Публични данни за приходите на кипърския застраховател няма, тъй като дружеството не е регистрирано у нас, а работи като клон на компанията-майка. По информация на вестник "Капитал" обаче то държи 9.2% от пазара на автомобилно застраховане, което го поставя сред петте най-големи по този вид застраховки.

Автомобилното застраховане е ключовият продукт за всички застрахователни дружества у нас. Делът му към края на месец май възлиза на 72.9% от всички брутни премийни приходи в общото застраховане. В парично измерение става дума за 595 850 655 лева приходи. То включва два основни вида застраховки - "Автокаско" и "Гражданска отговорност". И докато първата е пожелателна, втората е задължителна за всички шофьори.

"Олимпик" фалира, 200 хиляди коли остават без гражданска отговорност
Обновена

200 хиляди коли остават без гражданска в петък заради фалирал застраховател

Засегнатите шофьори трябва да сключат нова с друга компания

Тя формира 42.2% от всички приходи на застрахователите с обща сума от 344 655 638 лева. От тях по груби сметки "Олимпик" е държала 31 708 318 лева. Това, което прави впечатление както при фалиралия кипърски застраховател, така и при други е, че по-малките компании на пазара държат по-голям дял от този вид застраховане.

Изчисление на Money.bg показва, че петте най-големи застрахователи у нас и петте най-големи застрахователи само по "Гражданска отговорност" са различни компании (с изключение на една).

Лидерите на пазара на общо застраховане към момента са "Лев инс", "Булстрад", "ДЗИ", "Армеец" и "Алианц". Техният общ дял от пазара на ГО е 48,12%, като над половината се държи от "Лев инс" - 25.34%. Останалите четири компании разчитат много по-малко на този вид застраховка, като приходите им са от няколко основни източника.

ТОП 5 на компаниите в общото застраховане

Позиция в общото застраховане Компания Общи приходи (лева) Приходи от ГО (лева) Дял на ГО от общите приходи (%) Общ пазарен дял (%) Пазарен дял на ГО (%)
1 Лев Инс 109 243 176 87 344 169 79,95 13,4 25,34
2 Булстрад Виена Иншурънс Груп 98 466 404 21 363 707 21,69 12 6,19
3 ДЗИ - Общо застраховане 88 723 448 26 044 812 29,35 10,9 7,55
4 Армеец 86 524 308 21 053 815 24,33 10,6 6,1
5 Алианц България 64 823 188 10 162 148 15,67 7,9 2,94

Не така стоят нещата при някои от лидерите на пазара на гражданска отговорност - Лев инс", "Бул инс", "ОЗК", "Евроинс" и "ДаллБогг". Те държат общо 69,32% от приходите от този вид застраховка на пазара, като и при петте приходите от нея формират над 50% от общите им приходи, като при "Далл Богг" те са над 95%.

ТОП 5 на компаниите в "Гражданска отговорност"

Позиция в общото застраховане Компания Приходи от ГО (лева) Общи приходи (лева) Дял на ГО от общите приходи (%) Общ пазарен дял (%) Пазарен дял на ГО (%)
1 Лев Инс 87 344 169 109 243 176 79,95 13,4 25,34
9 Бул инс 49 132 774 61 298 406 80,15 7,5 14,25
7 ОЗК - Застраховане 40 459 236 63 474 398 63,74 7,8 11,73
6 Застрахователно дружество Евроинс 35 091 273 64 764 431 54,18 7,9 10,18
11 ДаллБогг: Живот и здраве 26 975 760 28 210 772 95,62 3,5 7,82

От данните се забелязва една тенденция - по-големите застрахователи разчитат на приходи от различни видове продукти, докато по-малките се фокусират върху задължителната гражданска отговорност. За да привлекат повече клиенти, някои от тях предлагат и значително по-ниска цена. "Олимпик" също привличаше с атрактивни оферти, които обаче сега излизат твърде скъпо на клиентите й.