Да върнете по-малко пари, отколкото сте взели? Това звучи като нереална възможност в банковия свят. Дългото задържане на ниските лихви обаче, съчетано с допълнителното облагане на банките за свръхрезерви вече води точно до такива куриози. И изглежда, че ще продължи.

Първо датски банки се решиха на отрицателна лихва по кредити, като офертата й получи отзвук от медии в цял свят. Ако това в началото изглеждаше като частен случай, германската централна банка Bundesbank загатва, че това може да не е последния такъв.

Според Йоахим Вюрмелинг, член на борда на банката, "икономически може да е изгодно за една банка да дава кредити с негативна лихва, вместо самата тя да плаща още по-високи лихви при друга употреба". Думите си той изрича пред изданието Stuttgarter Zeitung.

Банки в Дания вече предлагат 20-годишен ипотечен кредит без лихва

Банки в Дания вече предлагат 20-годишен ипотечен кредит без лихва

Желанието на централните банки да стимулират икономическия растеж и инфлацията води до някои странности

Вюрмелинг има предвид това, че ако банките държат парите си в Европейската централна банка, трябва да плащат 0.4% върху тях затова. Така финансовите институции търсят варианти за по-ниски разходи за парите, които управляват.

Това обаче крие своите рискове, най-вече свързани с безразборното кредитиране. Вюрмелинг вижда стабилността на жилищния пазар не само в нивото на лихвите, а в подбора на клиенти от страна на банките. Според него важно условие е финансовите институции да не разхлабват критериите за даване на заем въпреки евтините пари.

Подобна тенденция все още не се забелязва от централната банка на Германия, според която ръстът на кредитирането върви с подходящи темпове спрямо ръста на икономиката. Но дали това скоро ще се промени, ще покаже ново изследване, което в момента институцията подготвя.