Еврото се съвзема бързо след продължилия десетилетие по-значителен спад благодарение на нарасналия интерес към него в международен план. През последната година единната валута се радва на голямо търсене на фона на по-слабо такова към долара заради изострянето на търговската политика на Щатите.

Това заключват от Европейската централна банка (ЕЦБ) в своя годишен доклад "Международната роля на еврото".

Според данните в него през изминалата 2018 година еврото достига дял от близо 21% от глобалните резерви във валута. Това показва ръст от един процентен пункт в сравнение с предходната година.

Докато щатският долар остава лидер с такъв от близо 62%, това е най-ниското равнище за него от създаването на Европейския икономически и паричен съюз преди две десетилетия.

"Финансовите турбуленции в някои развиващи се пазари, нарастващите опасения около въздействието на международното търговско напрежение и предизвикателствата пред многостранните отношения, включително налагането на едностранни санкции, са подкрепили глобалната позиция на еврото", се посочва в доклада.

Междувременно гуверньорът на Централната банка на Франция Франсоа Вилерой дьо Гало, който е смятан за един от претендентите за нов президент на ЕЦБ, наскоро даде сигнал, че единната финансова институция трябва да заеме по-активна роля в налагането на еврото за международни транзакции.

По неговите думи щатският долар дава на САЩ ясно предимство да упражнява властта си с по-голяма тежест.