Държавните банки в Китай увеличиха продажбите си на щатски долари вчера, за да защитят отслабващия юан, съобщи Reuters. "Банките продадоха голямо количество долари и използваха комбинация от суапове и спот сделки", отбелязва агенцията.

В тази връзка, директорът на групата за суверенни и регионални рейтинги АКРА в Русия, Михаил Николаев, коментира за "Известия", че забавянето на китайската икономика, свързано както с вътрешни дисбаланси, така и с външни фактори, води до обезценяване на националната валута.

"От началото на тази година курсът на юана падна с 13% спрямо щатския долар, достигайки 7,2 юана за $1 (предишния път валутата беше на тези нива през 2008 г.), като едновременно с това, златните и валутните резерви на страната намаляха със 7%", уточни той.

Експертът отбелязва, че през последните години китайското правителство се стреми, основният "двигател" за растежа на икономиката да е вътрешното търсене, а не износът. В същото време, слабата валута може да стане пречка за тези планове, затова правителството се опитва да смекчи нейния спад.

За да се избегне значително намаляване на резервите на Националната банка (Централната банка), какъвто беше случаят през 2015-2016 г. когато резервите бяха намалени с 20%, се използва чуждестранната валута на държавните банки. "Тази мярка ще ограничи отслабването на валутата, но стабилизирането й е възможно при намаляване на вътрешните дисбаланси и възстановяване на външнотърговската активност", смята финансистът.

Струва ли си да се инвестира в юани

Струва ли си да се инвестира в юани

На сегашния етап мненията на финансистите не са еднопосочни

В същото време, анализаторът от финансовата компания "Алфа Капитал" Александър Джиоев коментира, че "обикновено валутни интервенции се извършват от Централната банка на дадената страна. В случая препоръката на Китайската народна банка към държавните банки да продават долари с последваща покупка на юани, цели да подкрепи китайската валута, която е под натиск поради укрепването на долара, в резултат на политиката на Фед на САЩ за повишаване на основната лихва", отбелязва Джиоев.

Той обръща внимание и на факта, че предвид особеностите на китайската финансова система, валутните интервенции се извършват от големи държавни банки, а не от самата Народна банка на Китай.

В края на септември Народната банка на Китай понижи курса на националната валута до 2-годишен минимум от 7 юана за долар. Според очакванията на финансисти, юанът ще продължи да бъде под натиск в краткосрочен план.

Задават ли се нови "валутни войни"

Задават ли се нови "валутни войни"

Кои са потенциалните участници в тях