Зачестяват ли случаите на измами и заблуди на инвеститорите и потенциалните инвеститори във финансови инструменти? Как да се предпазят хората и какво да направят, ако вече са станали жертва на измама?

На тези и други въпроси отговарят Марио Гаврилов, директор "Връзки с обществеността и протокол" в Комисията за финансов надзор, и Калин Клисаров, квестор на "Интepaĸтив Кампъни" ЕOOД (наследник на "Глoбaл Mapĸeтc" OOД) в интервю пред Investor.bg, което Money.bg препечатва с разрешението на автора:

Периодично КФН отправя предупреждения към инвеститорите да се пазят от измами. Какво налага това? Зачестяват ли случаите?

М. Г.: Едно от основните ни задължения е да следим за коректността на небанковия финансов пазар и да предупреждаваме хората за възникващите опасности и проблеми. Освен тези периодични прес съобщения, които изпращаме, ние имаме и един перманентен списък, който публикуваме на сайта, съдържащ имената на фирми, които сме засекли, и които извършват нерегламентирано, без съответните разрешения и лицензи, дейност като инвестиционни посредници. Така че моят съвет е хората да отварят тези списъци, когато някой им се обади с изключително примамлива оферта по телефона и започне да ги омайва как ще спечелят "със сигурност" едни огромни пари при обичайно споменавана доходност от 40-50%.

Променят ли се методите за подвеждане на нелицензираните инвестиционни посредници?

М. Г.: В последната година - година и половина се вдигна доста шум около практиките на нелицензираните инвестиционни посредници и те започнаха да предприемат разни иновативни подходи, един от които е да добавят разни уширения към имената на реално действащи фирми. Така човек, проверявайки списъка, ако не е особено внимателен, може да се окаже в лапите на именно такъв нелицензиран посредник.

Всъщност може ли един посредник да извършва някаква дейност без лиценз?

М. Г. Това е абсолютно забранено от закона. Изискване на закона е да бъдеш лицензиран от Комисията за финансов надзор, за да можеш да извършваш подобна дейност. Всичко останало е абсолютно забранено. От Нова година дори влезе в сила нов правен регламент - MiFid II, валиден за целия Европейски съюз, и инвестиционните посредници са натоварени с допълнителни отговорности по отношение на своите клиенти. Например, освен това, че трябва да ви вземат парите и да извършват дейност от ваше име, посредниците са длъжни изключително подробно да ви запознаят с рисковете, които носи търговията на капиталовия пазар, защото там освен да се печели, чисто теоретично може и да се губи - както част от инвестицията, така и цялата инвестиция. И чак след това човек да вземе своето информирано решение.

Т.е. липсата на предупреждение за рисковете от инвестициите може да е сигнал, че нещо не е наред?

М. Г. Да, това трябва да е сигурен сигнал за хората.

За какво още трябва да внимават инвеститорите на дребно?

М. Г. : Аз бих отправил един апел към всички хора - не превеждайте пари, без да имате подписан договор. Когато имате подписан договор, е добре да отидете на място физически да видите тези хора. Това не е гаранция, но е някакъв допълнителен вид защита.

Преди да подпишете договора, прочетете го внимателно, огледайте всички елементи в него, проверете дали съответната компания фигурира в списъка с лицензираните инвестиционни посредници. Чак след като подпишете договора, едва тогава преведете парите си.

Много често се случва пари да се превеждат на юнашко доверие, само след едно обаждане по телефона. Напоследък зачестиха случаите и на комуникация във Facebook. Не може след едно съобщение в социалната мрежа да преведеш всичките си спестявания, каквито случаи имаме.

Важно е да предупредим хората, и че от 2 юли бинарните опции са забранени от ESMA за предлагане на инвеститори на дребно, а от 1 август - и договорите за разлика, така че ако някой се обади и им предлага подобни екзотично звучащи финансови инструменти, то да знаят, че това е в абсолютно нарушение на закона.

Също така е важно да превеждате средства единствено и само по сметката, указана в договора. Имаме случаи, когато пари се превеждат по други сметки, различни от посочените в договора за инвестиционно посредничество. Така че акуратно сравнявайте сметката, по която превеждате средства, с тази посочена в договора.

Ако попаднат на нелицензиран инвестиционен посредник, какво да предприемат хората?

М. Г.: Това, което е най-разумно да направят, е или да подадат жалба при нас, или най-малкото да се обадят на телефона на нашия информационен център. Разбира се, подаването на жалба може да стане и по имейл, не е необходимо да се идва в Комисията за финансов надзор на място. След получаване на сигнала ние започваме да работим по конкретния казус. При всички случаи най-добре е да не се превеждат никакви пари на представящите се по телефона или в социалните мрежи за лицензирани инвестиционни посредници.

Общата тенденция показва, че в последните месеци се увеличава броят на подадените при нас жалби, като голяма част от пострадалите са чуждестранни граждани, които са попаднали на измамници или през онлайн платформи, или чрез обаждане по телефона.

Практиките са подобни на тези, използвани в известния филм "Вълкът от Уолстрийт". Обаждане по телефона с уверение, че със сигурност се печелят пари, като това често е гарнирано със сложни термини, след което следва превеждане на пари и много често тези пари въобще не стигат до капиталовия пазар.

В по-голямата част от случаите парите дори се превъртат през банкови сметки, офшорни фирми и е много трудно впоследствие да бъдат върнати, когато човек иска да си възстанови вложението. Много често на хората се изпращат едни извадки по мейл, в които фигурират някои от световните гиганти и човек се подвежда, че притежава акции от Coca-Cola, Apple, а всъщност въобще никой не е възнамерявал да влага вашите пари в подобни компании.

Около криптовалутите и биткойна имате ли подобни сигнали за измами?

М. Г.: Имаме сигнали, но трябва да уточня, че чисто юридически ние не носим никаква отговорност по отношение на търговията с криптовалути и това е една празнина, която още на европейско ниво не е решена. Не е ясно кой трябва да отговоря за нея - дали органите, следящи небанковия финансов сектор, или централните банки. Така че нямаме отговорност и нямаме правомощия по отношение на търговията с криптовалути.

Какво се случва с един доста известен в медиите случай около "Интерактив Кампъни", която наследи "Глобал Маркетс"?

К. К.: Лицензът на дружеството е отнет още през юли 2014 г. и са назначавани квестори. Останали са обаче десетки граждани, които все още не са получили своите средства като клиенти на дружеството. След отнемане на лиценза с комисията искаме да се удовлетворят гражданите, които са били клиенти на дружеството до тази дата. За съжаление около 30% от клиентите, които са останали неудовлетворени, са превеждали пари след датата на отнемане на лиценза или към други дружества.

За какъв вид практики става дума в случая с "Интерактив"?

К. К: Случаите, на които станах свидетел, са свързани с големи непълноти в документацията и данните, независимо от инструкциите, които пращахме на клиентите. Например липсват доказателства за основанието и размера на претендираните суми, внасяне или превеждане на пари от други граждани по сметки на съответните клиенти. Имаме случаи и на доста сериозно разминаване на факти - например в едно дело вещи лица оповестяват конкретна сума, но клиентът твърди, че тя е различна. При друг случай се превеждат пари на основание разпечатка на котировки на акции. При мен са подадени всички документи, които са събрани от КФН и от предходните квестори.

Какво могат да направят клиентите на "Интерактив", които все още не са получили парите си?

К.К: Моят призив към клиентите на "Интерактив" е или да се обърнат към квестора с доказателства, като доказателства в България означава или оригинали или нотариално заверени копия на документи, които да доказват основанието и размера на тяхната претенция. Те могат да потърсят правата си и по съдебен ред, като един добър вариант за тях е да подадат иск за обезпечаване на доказателства чрез предварителното им събиране, който струва не повече от 50 лв. Така те по съдебен път могат да се сдобиват с всички доказателства, свидетелски показания, ако са необходими и т.н., или съответно да заявят иск за претендираната сума директно. Разбира се, подобен иск е свързан с процент от интереса, но когато човек е убеден, че тези пари се дължат, би следвало да го заведе или да предяви установителен иск, който отново е базиран на процент от твърдения интерес. Но при съдебен процес, българският съд ще определи сумата, за която се претендира и тя ще е безспорна.

В какъв срок хората, засегнати от "Интерактив", трябва да предприемат действия?

К.К: Бих препоръчал на хората, които са заинтересовани да си получат парите, да предприемат максимално бързо действия. От датата на отнемане на лиценза са изминали почти четири години. Теоретичният давностен срок за предявяване на вземания е пет години от прекратяване на договорните отношения, като в общия случай това означава, че те имат още една година да предявят своите вземания по съдебен ред или пред квестора.

Към момента какъв дял от хората са удовлетворени?

К.К.: Доста малък, но тези, които са удовлетворени са с безспорно доказани вземания. С КФН искаме този случай да се реши максимално бързо. Призовавам клиентите на "Интерактив" да предприемат максимално бързо действия. Със съдействието на КФН е открита специална сметка, в която са заделени пари за изплащане на компенсации на клиентите на компанията.

Има ли други подобни случаи на "Интерактив"?

М.Г.: От началото на годината имаме 33 жалби с подобни случаи, така че това не е изключение.