На фона на тежките икономически последици от коронакризата и мащабния пакет от стимули за бизнеса и гражданите, Щатите се готвят да поемат нов дълг в размер на 3 трилиона долара през второто тримесечие на годината.

Общият дълг на най-голямата икономика в света преди тази крачка възлиза на 25,7 трилиона долара. От тази сума малко по-малка от 70% се държи от кредитори вътре в страната - американски инвеститори, Федералния резерв и други подобни.

За останалите над 30 на сто допринася външният дълг. От онлайн платформата HowMuch разглеждат кои са най-големите кредитори на Щатите към края на първото тримесечие на 2020 година, като за целта ползват данни на американското министерство на финансите.

Според данните към края на март Япония държи най-голям дял от външния дълг на САЩ - 18,67% от него, които в стойностно изражение са 1,271 трилиона долара. Страната изпреварва традиционният първенец в това отношение - Китай.

Към края на разглеждания период Поднебесната империя държи 15,88% от него, възлизаща на 1,081 трилиона долара. Взети заедно двете азиатски страни са с общ дял от 34,55%, който е на стойност от 2,353 трилиона долара.

Няма друга държава освен Япония и Китай, която да притежава повече от 6% от американския външен дълг. На трето място е Великобритания, която е с дял от 5,8 на сто, който е в размер на 395,3 милиарда долара.

В топ 10 влизат още Ирландия, Бразилия, Люксембург, Хонконг, Швейцария и Белгия. Специално внимание заслужават Каймановите острови, които за своята площ са деветият по големина кредитор на Щатите с 3,04% дял, възлизащ на 207,2 милиарда долара.

Снимка 483050

Източник: howmuch.net